Terug naar de artikellijst
 Geluids- en trillingshinder van metrolijn 1

 Geluids- en trillingshinder van metrolijn 1

Bij gebrek aan vooruitgang na de maatregelen van de MIVB, en bij gebrek aan een bindend wettelijk kader, heeft de gemeente beslist gerechtelijke stappen te ondernemen om de belangen van de wijkbewoners te verdedigen

Op initiatief van de burgemeester, Olivier Maingain, en de schepenen voor milieuvergunningen, Delphine de Valkeneer, en duurzame ontwikkeling en mobiliteit, Gregory Matgen, werd op vrijdag 10 november in het gemeentehuis van Sint-Lambrechts-Woluwe een vergadering gehouden om de bewoners die al maandenlang dagelijks hinder ondervinden van de nieuwe M7-rijtuigen op de hoogte te brengen van de beslissing van het gemeentebestuur om naar de rechtbank te stappen. De gemeente wordt bijgestaan door haar advocaat, die de vragen van bewoners beantwoordde.

Op zijn zitting van 20 november 2023 zal het College van burgemeester en schepenen van Sint-Lambrechts-Woluwe de Gemeenteraad toestemming vragen om in rechte op te treden tegen de MIVB en het Brussels Gewest.

Ter herinnering: het was reeds op initiatief van de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe dat er twee informatievergaderingen voor de bewoners werden georganiseerd op 16 januari 2023 en 6 juni 2023 in aanwezigheid van de MIVB en Leefmilieu Brussel. Tijdens deze vergaderingen bracht Leefmilieu Brussel verslag uit over de resultaten van de metingen in twee gebouwen in Sint-Lambrechts-Woluwe (de Broquevillelaan en Vanderveldelaan) naar aanleiding van collectieve klachten van omwonenden van de metrolijn.

De uitgevoerde metingen bevestigden dat de in een conventie tussen Leefmilieu Brussel en de MIVB vastgelegde geluids- en trillingsnormen werden overschreden, vooral ‘s nachts. Het adviesbureau dat door Leefmilieu Brussel is aangesteld heeft voor contactgeluid (afkomstig van akoestische straling van wanden van gebouwen die worden blootgesteld aan mechanische trillingen) ook vastgesteld dat de in Duitsland gehanteerde normen worden overschreden, aangezien er in het Brussels Gewest geen gelijkwaardige normen bestaan.

De uitvoering van de maatregelen die de MIVB tijdens deze vergaderingen aankondigde (vaker slijpen van de sporen, sneller opsporen en herstellen van defecte wielen, progressief vervangen van defecte wielen en gebruik van een systeem van onderlegplaten onder de sporen) heeft het niet mogelijk gemaakt om de hinder permanent weg te werken.

Bovendien is de gewestelijke minister van Leefmilieu, Alain Maron, niet in staat om snel te reageren op de verzoeken van de gemeente, die betrekking hebben op het volgende:

  • de noodzaak om het wettelijk kader, dat momenteel ontoereikend is, te versterken zodat dit soort hinder wordt gecontroleerd en zodat handhavingsmechanismen worden opgelegd die bijvoorbeeld een verlaging van de snelheid van de metro’s of het gebruik van oude rijtuigen ’s nachts verplichten;
  • de invoering van een permanent controlesysteem voor deze hinder zodat de effecten van de maatregelen van de MIVB worden geobjectiveerd en zodat de stappen die momenteel door de burgers worden ondernomen om de controle op deze hinder af te dwingen, worden verlicht.

Om deze redenen wil de gemeente in gerechte optreden bij de Rechtbank van Eerste Aanleg van Brussel teneinde de MIVB en het Brussels Gewest aansprakelijk te stellen voor de schade die wordt veroorzaakt door buitensporige wijkoverlast.

De gemeente heeft aan de bewoners (voor wie de hinder van de metro een buitensporige wijkoverlast vormt) die zich bij het initiatief van de gemeente willen aansluiten en in de zaak willen tussenkomen, aangekondigd dat ze de gerechtskosten voor haar rekening zal nemen.

Contactgegevens:

  • Kabinet van burgemeester Olivier Maingain – Séverine Claude, directrice van het kabinet (02 774 35 22 – claude@woluwe1200.be)
  • Delphine de Valkeneer, schepen voor stedenbouw en milieuvergunningen (02 761 28 75 – d.devalkeneer@woluwe1200.be)
  • Gregory Matgen, schepen van leefmilieu, duurzame ontwikkeling en mobiliteit (02 761 27 92 – matgen@woluwe1200.be)