Gemeentelijke groene premies

Hergebruik van regenwater, groendak, compostvat… De inwoners die wensen gebruik te maken van milieuvriendelijke technieken kunnen van gemeentelijke premies genieten.

 • Premie voor de aanleg van een natuurlijke poel of voor het herstel van een reeds bestaande poel in uw tuin

Deze premie van maximaal 50% van de totale kosten van de werken met een maximum van € 150 omvat de inrichtingskosten die door een professional of de door de persoon gekochte apparatuur worden gevraagd, alsook de aankoop van planten. Er kan € 50 extra worden toegekend als de gebruikte materialen een levensduur van ten minste 20 jaar hebben of als ze ten minste 20% gerecycleerde inhoud bevatten. De toeslag is ook voor werken die worden uitgevoerd door een onderneming in de sociale economie, met aangepast werk of voor sociale integratie.

Raadpleeg hier het reglement
Download hier het aanvraagformulier  

 • Installatie van zonneboilers

Installaties voor de productie van warm sanitair water op zonne-energie kunnen van een gemeentelijke premie genieten indien het gaat om de renovatie van een bestaand gebouw (dus niet voor een nieuwbouw), zelfs indien er reeds een gewestelijke of intercommunale premie is toegekend).

Bedrag: 10% van de installatiekosten – maximum € 500

Gezamenlijke installatie: maximum € 5.000

duurzame.o@woluwe1200.be
02 761 29 49

Download hier het toewijzingsreglement voor premies voor de installatie van een zonneboiler  

 • Groendak

Sinds 2016 kan voor de inrichting van een groendak op een onroerend goed hoofdzakelijk bestemd als woonfunctie onder bepaalde voorwaarden een premie worden toegekend.

Download hier het reglement voor de toekenning van een premie voor het inrichten van een groendak
Download hier het aanvraagformulier om de premie te ontvangen
duurzame.o@woluwe1200.be
02 761 29 49  

 • Regenwatertank

Voor de plaatsing, herstelling of vervanging van een systeem voor de recuperatie van regenwater wordt onder bepaalde voorwaarden een premie toegekend: minimaal 2000 l, scheiding van het net voor de verdeling van leidingwater, opvang van dakwater over minimaal 40 m², koppeling aan een wc-spoeling of een wasmachine, plaatsing door een professional. Bedrag: 20% van de kosten van de werken met een maximum van € 500.

Download het gemeentereglement voor het bekomen van een premie voor de plaatsing, herstelling of vervanging van een systeem voor de recuperatie van regenwater
Download het document van premieaanvraag voor de plaatsing, herstelling of vervanging van een systeem voor de recuperatie van regenwater  

 • Compostvat

De gemeente kent een premie toe voor de aankoop van een individueel compostvat (silo, compostbak, wormencompostbak, …). Het bedrag van de premie is beperkt tot 50% van de aankoopprijs van het compostvat (met een maximum van € 50). Bovendien wordt dit bedrag slechts één keer per huishouden toegekend.

Alle bijzonderheden zijn opgenomen in het reglement

Belangrijke info Als u belangstelling heeft voor deze premie, moet u uw aanvraag binnen de 3 maanden na de aankoopdatum van uw compostvat indienen bij de gemeente. Een kopie van het betalingsbewijs moet bij het aanvraagformulier worden gevoegd. Hoe vraagt u de premie aan? Vraag uw premie aan via het voor dit doel voorziene formulier, samen met de financiële bewijsstukken.

Download hier het formulier en stuur het ingevuld terug naar duurzame.o@woluwe1200.be  

Strijd tegen overstroming

 • Premie voor de plaatsing van een terugslagklep op de aansluiting met het openbaar riolennetwerk

Een terugslagklep verhindert het opstijgend water bij overstromingen. Sinds 2017 kan een premie worden toegekend voor de installatie ervan in een bestaand gebouw. De installatie moet door een professional worden uitgevoerd. Bedrag: 50% van het geïnvesteerd bedrag met een maximum van € 200.

duurzame.o@woluwe1200.be
02 761 29 49
Download hier het gemeentereglement betreffende de toekenning van een premie voor de plaatsing van een terugslagklep op de aansluiting met het openbaar riolennetwerk  

 • Toekenning van een financieel voorschot aan de inwoners die het slachtoffer zijn van overstromingen

De schadevergoedingsprocedure door de verzekeringen na schade die door een erkende overstroming is veroorzaakt, kan lang duren. De gemeente kan een voorschot van € 500 toekennen voor het herstel van de geleden schade. Dit voorschot kan zonder interest worden terugbetaald. duurzame.o@woluwe1200.be 02 761 29 49  

 • Cel Duurzame ontwikkeling en leefmilieu

  Gemeenteserres
  Kleurenprachtlaan 9
  02 761 29 42/49
  02 774 36 86/90
  duurzame.o@woluwe1200.be