Gemeentelijke vzw’s

La commune de Woluwe-Saint-Lambert a confié certaines missions à des asbl, notamment dans les domaines des affaires sociales, de la culture, des sports et des relations internationales :

 • Albert Marinus Centrum vzw
 • Comité culturel de Woluwe-Saint-Lambert vzw
 • Sportcomplex Poseidon vzw
 • Village culturel vzw
 • Wolu Action vzw
 • Wolu-International vzw
 • Wolu 10.000 vzw

Albert Marinus Centrum vzw

De vzw Centre Albert Marinus werd in 1980 opgericht ter ere van Albert Marinus, een internationaal vermaard socioloog, folklorist en humanist. Als vereniging zonder winstoogmerk streeft het centrum een drievoudig wetenschappelijk doel na:

 • de bewaring en verspreiding van de geschriften van Albert Marinus
 • de voortzetting van het onderzoek naar immaterieel erfgoed en de sociologie volgens zijn opvattingen, door studies over deze onderwerpen aan te moedigen of te ontwikkelen
 • de bewustmaking van het publiek van het immaterieel erfgoed, met name de volkskunsten en -tradities als cultureel erfgoed, maar ook als instrument voor kennis en bezinning over het maatschappelijk leven.

Hetcentrum zou deze doelstellingen niet kunnen bereiken zonder permanente contacten met instanties, verenigingen en onderzoekers die zijn bekommernissen delen, zowel in België als in het buitenland. In dit opzicht fungeert het als een “knooppunt” van informatie tussen theoretici, onderzoekers, beoefenaars, amateurs en het grote publiek.

Meer informatie op http://www.albertmarinus.org/

Samenstelling van de Raad van Bestuur (21/03/2023)

 • Olivier MAINGAIN
 • Maurice JAQUEMYNS
 • Kathleen LEJEUNE
 • Pierre VERMEIRE
 • Jean-Paul HEERBRANT
 • Christine VERSTEGEN
 • Francine BETTE – DELAUNOY

Samenstelling van de Algemene Vergadering (09/11/2023)

 • Olivier MAINGAIN
 • Maurice JAQUEMYNS
 • Kathleen LEJEUNE
 • Pierre VERMEIRE
 • Jean-Paul HEERBRANT
 • Christine VERSTEGEN
 • Francine BETTE – DELAUNOY
 • Ariane CALMEYN
 • Jean-Marc ARTOIS

Transparantie (verslag opgesteld in het kader van de gezamenlijke ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende de transparantie van de bezoldigingen en voordelen van de Brusselse openbare mandatarissen)

Comité culturel de Woluwe-Saint-Lambert vzw

De opdracht van de vzw Comité culturel de Woluwe-Saint-Lambert bestaat erin de artistieke en culturele ontwikkeling van de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe te bevorderen door jaarlijks een multidisciplinair, nationaal en internationaal voorstellingsprogramma voor de schouwburg van Wolubilis op te stellen.

Algemene vergadering

 • Olivier MAINGAIN – burgemeester-president
 • Michèle NAHUM – ondervoorzitter
 • Kathleen FALLON-SIMONIS – 2e ondervoorzitter
 • Charles SIX – penningmeester-bestuurder
 • Hélène SION – bestuurder
 • Martine BRANDERS-ADNET – bestuurder
 • Francine BETTE-DELAUNOY – bestuurder
 • Elsa BOONEN – bestuurder
 • Marie-Françoise PEETERS – bestuurder
 • Quentin DEVILLE – lid
 • Patrick ALLAER – lid
 • Ariane CALMEYN – lid
 • Lionel DELATTE – lid
 • Gaëtan MESTAG – lid
 • François ANGENOT – lid
 • Jean ULLENS DE SCHOTEN – lid

Raad van Bestuur

 • Olivier MAINGAIN – burgemeester-president
 • Michèle NAHUM – ondervoorzitter
 • Kathleen FALLON-SIMONIS – 2e ondervoorzitter
 • Charles SIX – penningmeester-bestuurder
 • Hélène SION – bestuurder
 • Martine BRANDERS-ADNET – bestuurder
 • Francine BETTE-DELAUNOY – bestuurder
 • Elsa BOONEN – bestuurder
 • Marie-Françoise PEETERS – bestuurder

Sportcomplex Poséidon vzw

 

De vzw zorgt voor het dagelijks beheer van het Poseidon-sportcomplex.

Dit omvat:

 • Een 25m lang zwembad
 • Een kinderzwembad
 • Een peuter-& kleuterzwembad voor kinderen onder de 6 jaar
 • Zeven jacuzzi’s
 • Een volledig zuidelijk gericht zonnen terrass met ligstoelen
 • Een omnisporthal: basketbal, volleybal, badminton…
 • Een tafeltennissporthal, een dojo
 • Een voledig uitgeruste klimzaal 450 m² muuroppervlakte, bijna 100 routes en een blokzone en 4 polyvalente zalen voor verschillende sport-& dans- activiteiten.

https://www.poseidonwslw.be/

Samenstelling van de Raad van Bestuur (19/09/2022):

 • Nuria BORDES CASTELLS
 • Eric BOTT
 • Adélaïde DE PATOUL
 • Raymond FRERE
 • Isabelle GOBERT
 • Philippe JAQUEMYNS
 • Liénart Xavier LIENART
 • Michèle NAHUM
 • Marie PEETERS
 • Michèle POISSONNIEZ
 • Christian SABOT
 • Jean Claude VAN DER AUWERA
 • Joseph VRANKEN

Samenstelling van de Algemene Vergadering (19/09/2022):

 • Nuria BORDES CASTELLS
 • Eric BOTT
 • Françoise CHARUE
 • Adélaïde DE PATOUL
 • Raymond FRERE
 • Isabelle GOBERT
 • Philippe JAQUEMYNS
 • Liénart Xavier LIENART
 • Michèle NAHUM
 • Marie PEETERS
 • Michèle POISSONNIEZ
 • Christian SABOT
 • Jean Claude VAN DER AUWERA
 • Joseph VRANKEN

Transparantie (verslag opgesteld in het kader van de ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende de transparantie van de bezoldigingen en voordelen van de Brusselse openbare mandatarissen)

Village culturel vzw

De vzw Village culturel promoot culturele activiteiten in de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe. In het kader van deze rol beheert de vzw het theatergebouw van Wolubilis.

 

Samenstelling van de Raad van Bestuur:

 • Olivier MAINGAIN
 • Michèle NAHUM
 • Xavier JEUNEJEAN
 • Charles SIX
 • Hélène SION
 • Francine BETTE-DELAUNOY
 • Marie-Françoise PEETERS
 • Yves VAN DE CASTEELE
 • Christine VERSTEGEN
 • Ariane CALMEYN
 • François ANGENOT
 • Quentin DEVILLE
 • Gaëtan MESTAG
 • Jean ULLENS DE SCHOOTEN
 • Adélaïde DE PATOUL
 • Elsa BOONEN

Samenstelling van de Algemene Vergadering:

 • Olivier MAINGAIN
 • Michèle NAHUM
 • Xavier JEUNEJEAN
 • Charles SIX
 • Hélène SION
 • Francine BETTE-DELAUNOY
 • Marie-Françoise PEETERS
 • Yves VAN DE CASTEELE
 • Christine VERSTEGEN

Wolu Action vzw

Wolu Action is een vereniging zonder winstoogmerk die met de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe is geassocieerd. De vereniging streeft overeenkomstig haar statuten de volgende sociale doelen na:

 • het organiseren, aanmoedigen en bevorderen van sportieve, sociale, educatieve, creatieve, culturele, ontspannings- en vrijetijdsactiviteiten voor het grote publiek en in het bijzonder kinderen en jongeren;
 • het bevorderen van de solidariteit in al haar vormen, met name door het ontwikkelen van preventie, opleiding en culturele, sportieve en sociale activiteiten;
 • het bevorderen van het seculiere karakter van de staat, de humanistische waarden van het openbaar onderwijs en een open geest tegenover andere culturen door activiteiten voor de hele bevolking te organiseren;
 • het organiseren van jeugdactiviteiten tijdens de schoolvakanties en het bevorderen van deze activiteiten;
 • het aanmoedigen en bevorderen van diverse uitstapjes en van de nodige opleidingen;
 • het beheer van het opleidingscentrum voor leefmilieu Le Petit Foriest in Oud-Genepiën;
 • het aanbieden van alle diensten van dit centrum aan de onderwijsgemeenschap, aan alle inwoners van de gemeente en in;
 • het algemeen aan iedereen die baat kan hebben in het kader van zijn of haar scholing, opleiding of vrijetijdsbesteding bij de mogelijkheden van dit soort centrum;
 • het concentreren van haar inspanningen op relaties tussen mensen in ruime zin, met inbegrip van de integratie van kinderen en jongeren met een handicap, de steun voor kansarme kinderen en de strijd tegen uitsluiting;
 • het informeren, opvolgen en helpen van jongeren in de strijd tegen elke vorm van discriminatie en radicalisme;
 • het helpen van mensen van buitenlandse afkomst met alle middelen om zich te integreren, inclusief het leren van de taal van het land en het leggen van contact tussen de verschillende bevolkingsgroepen;
 • het aanmoedigen en bevorderen van evenals het deelnemen aan elk initiatief, met inbegrip van voorstellen voor nationale en internationale subsidies, dat aansluit bij haar doelstellingen;
 • het verlenen van steun aan – en het bevorderen van de communicatie met – organisaties en verenigingen die vergelijkbare doelen nastreven.

 

Samenstelling van de Raad van Bestuur:

 • Eric BOTT
 • Delphine DE VALKENEER
 • Isabelle GOBERT
 • Margaux HANQUET
 • Fabienne HENRY
 • Michaël LORIAUX
 • Olivier MAINGAIN
 • Michèle NAHUM
 • Marie-Jeanne PETI MPANGI
 • Charles SIX
 • Jean ULLENS de SCHOOTEN
 • Christine VERSTEGEN

Samenstelling van de Algemene Vergadering (21/03/2022):

 • Eric BOTT
 • Delphine DE VALKENEER
 • Isabelle GOBERT
 • Margaux HANQUET
 • Fabienne HENRY
 • Michaël LORIAUX
 • Olivier MAINGAIN
 • Michèle NAHUM
 • Marie-Jeanne PETI MPANGI
 • Charles SIX
 • Jean ULLENS de SCHOOTEN
 • Christine VERSTEGEN
 • Jean-Claude VAN DER AUWERA

Transparantie (verslag opgesteld in het kader van de gezamenlijke ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende de transparantie van de bezoldigingen en voordelen van de Brusselse openbare mandatarissen)

Wolu-International vzw

Wolu-International is een vereniging zonder winstoogmerk die met Sint-Lambrechts-Woluwe is geassocieerd en die bijdraagt tot de verwezenlijking van de internationale solidariteitsprojecten van de gemeente. De vereniging steunt met name het partnerschap tussen Sint-Lambrechts-Woluwe en de Congolese gemeente Bandalungwa (gelegen in Kinshasa, in de Democratische Republiek Congo) en de jumelage tussen Sint-Lambrechts-Woluwe en Mbazi (gelegen in Rwanda). Zij verleent ook steun voor de uitvoering van bewustmakingsprojecten op het gebied van de Noord-Zuid-samenwerking en de grondrechten.

Samenstelling van de Raad van Bestuur (au 22/06/2023)

 • Francine BETTE
 • Ariane CALMEYN
 • Delphine DE VALKENEER
 • André EVERAERTS
 • Philippe JAQUEMYNS
 • Xavier LIENART
 • Olivier MAINGAIN
 • Gaétan MESTAG
 • Jean-Claude VAN DER AUWERA

Samenstelling van de Algemene Vergadering (20/03/2023)

 • Sonia BEGYN
 • Francine BETTE
 • Ariane CALMEYN
 • Lionel DELATTE
 • Delphine DE VALKENEER
 • André EVERAERTS
 • Ingrid GOOSSENS
 • Louise NGANDU LUKUSA
 • Philippe JAQUEMYNS
 • Xavier LIENART
 • Olivier MAINGAIN
 • Gaëtan MESTAG
 • Jean-Claude VAN DER AUWERA

Transparantie

Wolu 10000 vzw

Wolu 10.000 is een vereniging die al meer dan 40 jaar heel het jaar door vrijetijdsactiviteiten voor senioren aanbiedt.

Om aan ieders verwachtingen tegemoet te komen, probeert Wolu 10.000 het soort activiteiten dat wordt aangeboden zoveel mogelijk te variëren. Zo worden er bezoeken aan het theater en aan tentoonstellingen, concerten, filmclubs, lezingen (“Exploration du Monde”), voorstellingen, rondleidingen, wandelingen, uitstapjes, “Resto’s Ensemble” en sportactiviteiten georganiseerd.

Meer informatie op www.wolu10000.be

Samenstelling van de Raad van Bestuur (14/12/2020)

 • Maurice JAQUEMYNS
 • Olivier MAINGAIN
 • Isabelle MOLENBERG
 • Michèle NAHUM
 • Charles SIX
 • Christine VERSTEGEN

Samenstelling van de Algemene Vergadering (14/12/2020)

 • Maurice JAQUEMYNS
 • Olivier MAINGAIN
 • Isabelle MOLENBERG
 • Michèle NAHUM
 • Charles SIX
 • Christine VERSTEGEN

Transparantie (verslag opgesteld in het kader van de gezamenlijke ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende de transparantie van de bezoldigingen en voordelen van de Brusselse openbare mandatarissen)

Register van de gemeentelijke vzw’s

Klik hier om het register van de gemeentelijke vzw’s te raadplegen.

Dit register is opgesteld door de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe in het kader van de Brusselse ordonnantie van 05/07/2018 betreffende de specifieke gemeentelijke bestuursvormen en de samenwerking tussen gemeenten.