Terug naar de artikellijst
Gemeenteraadsverkiezingen op 13 oktober: inschrijving van buitenlandse kiezers

Gemeenteraadsverkiezingen op 13 oktober: inschrijving van buitenlandse kiezers

Tot en met 31 juli 2024

Bent u een burger van de Europese Unie (EU) of een burger van buiten de Europese Unie (niet-EU)? Dan mag u stemmen onder bepaalde voorwaarden. Voldoet u aan alle voorwaarden? Dan kan u zich als kiezer inschrijven voor de gemeenteraadsverkiezingen. Een ander woord is ‘lokale verkiezingen’. Zo kan u stemmen bij de verkiezingen in oktober 2024. Hebt u zich ingeschreven voor de gemeenteraadsverkiezingen in België? Dan mag u nog altijd stemmen in uw land van herkomst.

Stap 1 – Controleer de inschrijvingsvoorwaarden

Burgers van de Europese Unie (EU)

Bent u een burger van de Europese Unie? Dan mag u stemmen bij de gemeenteraadsverkiezingen als u

 

en

 • minstens 18 jaar oud bent op 13 oktober 2024;

en

 • ten laatste 1 augustus 2024 bent ingeschreven in het bevolkingsregister of vreemdelingenregister van een Brusselse gemeente;

en

Burgers van buiten de Europese Unie (niet-EU)

Burgers van buiten de Europese Unie moeten aan 2 extra voorwaarden voldoen.

Bent u een burger van buiten de Europese Unie? Dan mag u stemmen bij de gemeenteraadsverkiezingen als u

 

 • minstens 18 jaar oud bent op 13 oktober 2024;

en

 • ten laatste 1 augustus 2024 bent ingeschreven in het bevolkingsregister of vreemdelingenregister van een Brusselse gemeente;

en

 • nog altijd uw stemrecht hebt op 13 oktober 2024 (u kan uw stemrecht tijdelijk of voor altijd verliezen door een beslissing van het gerecht);

en

 • 5 jaar voor uw inschrijvingsaanvraag, ofwel ten laatste sinds 31 juli 2019, ononderbroken officieel in België woont op basis van een wettige verblijfsvergunning;

en

 • een verklaring aflegt waarmee u er zich toe verbindt de Grondwet, de wetten van het Belgische volk en het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden na te leven. Deze verklaring maakt deel uit van zowel de online inschrijving als het inschrijvingsformulier op papier.

Stap 2 – Schrijf u in als kiezer

U moet zich inschrijven om te mogen stemmen. Schrijf u ten laatste 31 juli 2024 in.

Als u zich hebt ingeschreven voor de gemeenteraadsverkiezingen in België, mag u nog altijd stemmen in uw land van herkomst.

Opmerkingen

Was u al ingeschreven voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2018? En voldoet u nog steeds aan de voorwaarden om te mogen stemmen? Dan hoeft u niets te doen. U krijgt automatisch uw oproepingsbrief om te stemmen in uw brievenbus.

Let op: de inschrijving als kiezer voor de gemeenteraadsverkiezingen is niet dezelfde als die voor de Europese verkiezingen.

Ja, en dan?

Hebt u zich bijvoorbeeld ingeschreven voor de Europese verkiezingen van 2019 of 2024 en wil u ook stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen? Dan moet u zich eerst als kiezer inschrijven voor de gemeenteraadsverkiezingen.

De manieren om zich in te schrijven

Schijf u in als kiezer

 • ofwel online (meer informatie)
 • ofwel via de post
  Bent u een burger van de Europese Unie (EU)?
  Vul het formulier voor burgers van de Europese Unie (EU) in en onderteken het.
  Verstuur het formulier via de post naar de dienst Bevolking (2, Paulhymanslaan, 1200 St-Lambrechts-Woluwe). U kan uw formulier indienen tot en met 31 juli 2024.Bent u een burger van buiten de Europese Unie (niet-EU)?
  Vul het formulier voor burgers van buiten de Europese Unie (niet-EU)in en onderteken het.
  Verstuur het formulier via de post naar de dienst Bevolking (2, Paulhymanslaan, 1200 St-Lambrechts-Woluwe)
  U kan uw formulier indienen tot en met 31 juli 2024.Opgelet! U moet uw formulier dus op tijd versturen. Als u uw inschrijvingsformulier via de post verstuurt, moet uw gemeente dat ten laatste 31 juli 2024 hebben ontvangen. U krijgt een geschreven bevestiging van uw inschrijving.
 • ofwel aan het loket Bevolking
  Dien uw ingevulde en ondertekende formulier persoonlijk in bij de dienst Bevolking. U kan uw formulier ook indienen tot en met 31 juli 2024.

Meer informatie

Informations in English