Terug naar de artikellijst
Gemeenteraadsverkiezingen op 13 oktober

Gemeenteraadsverkiezingen op 13 oktober

Inschrijving van de buitenlandse burgers ten laatste op 31/07/2024

Wie kan stemmen voor deze verkiezingen?

 • Burgers met de Belgische nationaliteit die meerderjarig zijn (op de verkiezingsdag) en in België wonen ;
 • Burgers van de Europese Unie of burgers van buiten de Europese Unie die ten laatste op 31/07/2024 als kiezer ingeschreven zijn.

Als aan de voorwaarden is voldaan en de vreemdeling als kiezer is ingeschreven, is hij of zij verplicht om te stemmen bij alle gemeenteraadsverkiezingen, tenzij hij of zij zich terugtrekt als kiezer.

Aan welke voorwaarden moeten buitenlandse burgers voldoen om zich in te schrijven als kiezer?

Voor burgers van de Europese Unie (EU):

 • een nationaliteit hebben van een van de 26 andere landen van de Europese Unie;
 • minstens 18 jaar oud zijn op 13/10/2024;
 • ten laatste op 01/08/2024 ingeschreven zijn in het bevolkingsregister of vreemdelingenregister van een Brusselse gemeente;
 • uw burgerlijke en politieke rechten genieten op 13/10/2024.

Voor burgers van buiten de Europese Unie (niet-EU):

 • minstens 18 jaar oud zijn op 13/10/2024;
 • ten laatste op 01/08/2024 ingeschreven zijn in het bevolkingsregister of vreemdelingenregister van een Brusselse gemeente;
 • uw burgerlijke en politieke rechten genieten op 13/10/2024.
 • 5 jaar vóór uw inschrijvingsaanvraag, ofwel ten laatste sinds 31/07/2019, ononderbroken officieel in België wonen op basis van een wettige verblijfsvergunning;
 • een verklaring afleggen waarmee u er zich toe verbindt de Grondwet, de wetten van het Belgische volk en het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden na te leven. Deze verklaring maakt deel uit van zowel de online inschrijving als het inschrijvingsformulier op papier.

Deze voorwaarden zijn voor zowel Europese als niet-Europese onderdanen cumulatief.

Hoe schrijft u zich in?

U kunt zich online inschrijven op https://verkiezingen.fgov.be/kiezers/hoe-inschrijven of met behulp van het volgende formulier als u een Europese burger bent / als u een niet-Europese burger bent dat rechtstreeks bij het loket Bevolking moet worden ingediend of per post (Dienst Bevolking, 2, Paul Hymanslaan, 1200 St-Lambrechts-Woluwe) moet worden opgestuurd.

Formulieren :

De dienst Bevolking is bereikbaar tijdens de openingsuren van de loketten maar ook per telefoon op 02 774 35 40 of 02 761 27 89 of per e-mail op elections-verkiezingen@woluwe1200.be.

Meer informatie
More information (in English)