Terug naar de artikellijst
Georges Henripark: maatregelen om de openbare rust te waarborgen

Georges Henripark: maatregelen om de openbare rust te waarborgen

De gemeentelijke dienst Preventie heeft een privébewakingsfirma de opdracht gegeven om van 27 mei tot 30 september elke avond om 22 uur de toegangen tot het park aan de Georges Henrilaan en de Kerselarenbergstraat te sluiten

Op verzoek van de omwonenden en om indringers in het huizenblok te voorkomen, wordt de ingang aan het Vier Seizoenenhof vanaf 20.30 uur afgesloten door de parkwachters van Leefmilieu Brussel, die verantwoordelijk zijn voor het beheer van het park. Er moet worden opgemerkt dat dezelfde bewakers verantwoordelijk zijn voor het openen van deze ingangen aan het begin van hun dienst, d.w.z. vanaf 8 uur ’s ochtends.

De hoofdingang van de Meudonsquare blijft te allen tijde toegankelijk.

Deze maatregel is bedoeld om de controle door de politiediensten te vergemakkelijken wanneer zij in deze zone moet optreden, met name ‘s nachts. Het aantal in- en uitgangen van het park maakt het immers gemakkelijk voor personen die overlast veroorzaken om te ontsnappen.

 

Op initiatief van het College van burgemeester en schepenen heeft de Gemeenteraad bovendien een politieverordening goedgekeurd die maatregelen oplegt om de openbare rust in het park te waarborgen.

Zo is van 1 mei tot 31 oktober 2024 versterkte muziek, met inbegrip van muziek die met een bluetooth-luidspreker wordt afgespeeld, op elk moment van de dag en de nacht verboden, met uitzondering van muziek die wordt afgespeeld in het kader van de tijdelijke exploitatie van de guinguette Henri, die onder bepaalde voorwaarden is toegestaan van 10.00 tot 21.00 uur of met uitzonderlijke toestemming van de burgemeester.

In het algemeen is het tussen 22.00 en 10.00 uur verboden om in het park enige vorm van muziek af te spelen. Iedere persoon die onderhavige verordening overtreedt kan worden gestraft met een administratieve boete ten belope van maximaal 500 EUR. De politiediensten kunnen ook afspeelapparatuur in beslag nemen als de overtreders zich niet aan dit verbod houden.

Na deze periode organiseren wij een informatievergadering met de bewoners en omwonenden van het park om de doeltreffendheid van deze maatregel te evalueren.

 

Info

Dienst Preventie
prev@woluwe1200.be
02 761 28 83