Gezinsleven

Eenoudergezinnen

De dienst Gezin stelt tot uw beschikking een brochure voor eenoudergezinnen.

Bent u op zoek naar een kinderopvangmogelijkheid, een zelfstandige onthaalouder, een tijdelijke opvangmogelijkheid,…?

De dienst Gezin stelt ter beschikking van de ouders een brochure getiteld “Kinderopvangvoorzieningen voor jonge kinderen”. Deze brochure bevat alle contactgegevens van kinderopvangstructuren in onze gemeente.

U bent zwanger?

De sociale wetgeving voorziet, zowel voor werknemers als zelfstandigen, in de toekenning van een eenmalige geboortetoelage. De aanvraag voor deze toelage moet ingediend worden bij een kinderbijslagfonds door een van de ouders vanaf 6 maanden zwangerschap (op basis van een medisch attest) en kan ingediend worden tot 3 jaar na de geboorte van het kind. Meer informatie vindt u op de website van famiris.brussels

Uw kind is geboren?

U moet zijn geboorte aangeven binnen de 15 dagen bij de dienst Burgerlijke Stand van de gemeente waar het kind geboren is.

Wat moet ik doen om kinderbijslag te ontvangen?

Indien u de geboortetoelage hebt gekregen, gebeurt de uitbetaling van de kinderbijslag automatisch. Voor een dossier in orde, vergeet niet de samenstelling van uw huishouden naar uw kinderbijslagfonds te sturen. Om kennis te nemen van alle bedragen, raadpleeg de website van famiris.brussels

Moet mijn kind gevaccineerd worden?

Naast de verschillende aanbevolen preventieve vaccins vanaf een jonge leeftijd (difterie, tetanus, kinkhoest, mazelen, rubella, bof, …) is het vaccin tegen poliomyelitis verplicht. Een medisch attest dat de vaccinatie aantoont, moet overhandigd worden aan de dienst Gezin van het gemeentebestuur gelegen te Tomberg 123 binnen de 18 maanden na de geboorte van het kind. Voor meer informatie over vaccins: www.vaccination-info.be

U bent ouder en u stelt zich vragen over de opvoeding van uw kind 

De dienst Gezin organiseert in samenwerking met het Centrum voor Gezinsplanning en Seksuologie (CGS) gezinsavonden (conferenties-discussies). Hiermee wil ze te hulp schieten aan de ouders die zich voor nieuwe uitdagingen geplaatst zien en die soms slecht voorbereid zijn op het gloednieuwe ouderschap. Deze conferenties vinden plaats in de conferentiezaal van het Gemeentehuis. Indien u geïnformeerd wenst te zijn van de verschillende activiteiten van de dienst Gezin, gelieve uw e-mailadres per e-mail te sturen naar service.famille@woluwe1200.be