Graffiti en tags

Sint-Lambrechts-Woluwe heeft een prachtig onroerend erfgoed. Helaas zijn sommige gevels echter soms besmeurd met graffiti of tags. Deze onesthetische schade vernielt het vastgoed en creëert een gevoel van onveiligheid.

Om dit fenomeen tegen te gaan, heeft het gemeentebestuur in 2010 een verordening goedgekeurd op grond waarvan de inwoners die het slachtoffer zijn van dit vandalisme, hun gevels door de gemeentelijke diensten kunnen laten reinigen tegen een zeer bescheiden vergoeding (€ 15 voor een oppervlakte van minder dan 2 m², € 30 voor een oppervlakte van minder dan 5 m², of € 30 voor een oppervlakte van meer dan 5 m² + € 4 per extra m² – met de mogelijkheid om op eigen kosten een beschermlaag tegen graffiti en tags aan te laten brengen).  

Vandaag gaat de gemeente nog verder…

Door een gratis eerste reiniging voor te stellen… op voorwaarde dat het verzoek wordt ingediend binnen drie maanden na de vaststelling van de ongewenste markering. De eigenaar die zijn gevel niet laat reinigen, riskeert daarentegen een boete!

Wanneer een graffiti of tag wordt aangebracht op een goed dat zichtbaar is vanuit de openbare ruimte en deze door een gemachtigde gemeenteambtenaar wordt vastgesteld, wordt de eigenaar per aangetekende brief op de hoogte gebracht van de mogelijkheid om deze vlek gratis te laten verwijderen door de gemeentelijke diensten. De eigenaar moet dan een verzoek indienen om binnen de 3 maanden van deze gratis reiniging te kunnen genieten (of de reiniging op eigen kosten laten uitvoeren).

Na deze periode van 3 maanden kan, indien geen actie is ondernomen om de graffiti of tag te laten verwijderen, een vergoeding van € 500 per maand in rekening worden gebracht aan de eigenaar van het goed totdat hij of zij deze heeft laten verwijderen.

Raadpleeg hier het Taksreglement op graffiti en tags  

Wat betekent dit concreet?

 • Eigenaars van een privé-eigendom of houders van rechten erop kunnen dit verzoek indienen.
 • Dit verzoek is voor graffiti die zichtbaar is vanuit de openbare ruimte.
 • Sommige verzoeken kunnen worden geweigerd voor gebouwen die te kwetsbaar zijn (beschilderde gevels, geklasseerde gebouwen of gebouwen in slechte staat die door het reinigen beschadigd zouden kunnen worden).
 • De eerste reiniging is gratis en omvat niet het aanbrengen van een beschermlaag tegen graffiti en tags, maar eigenaars kunnen deze op eigen kosten aanvragen.
 • Elke latere interventie van de gemeente blijft kosteloos, op voorwaarde dat de eigenaar kan bewijzen dat hij of zij in de afgelopen twee jaar een beschermlaag tegen graffiti en tags heeft aangebracht.
 • In andere gevallen blijven de sinds 2010 toegepaste tarieven van toepassing (zie hierboven).
Afdeling Netheid en wagenpark 

Afdeling Netheid en wagenpark 

Kantoor:
Wolu Techni-Cité
Stockelsteenweg 80
02 761 28 24
PP-OR@woluwe1200.be 

Post:
Gemeentehuis
Paul Hymanslaan 2, 1200 Brussel

 • Elke werkdag
  Van 8.00 tot 12.00 en van 13.30 tot 16.30 uur
 • Zomer schema
  Van 1ste juli tot 31 augustus
  Elke werkdag Van 7.00 tot 15.00 uur