Handvest voor duurzame ontwikkeling

Het Handvest voor duurzame ontwikkeling is opgesteld op basis van een participatieproces waarbij bijna 500 personen en groepen hebben deelgenomen aan een burgerraadpleging, die tot doel had hun mening te verzamelen over de prioritaire milieuacties die de gemeentediensten de komende jaren op het grondgebied van de gemeente moeten uitvoeren om bij te dragen tot de harmonieuze ontwikkeling van de samenleving, die een evenwicht zoekt tussen milieubescherming, wetenschappelijke en technologische vooruitgang, en respect voor de mens.

In het Handvest voor duurzame ontwikkeling worden de 24 prioritaire doelstellingen uiteengezet, die zijn gedefinieerd overeenkomstig die van de Verenigde Naties inzake duurzame ontwikkeling en zijn samengebracht rond 3 thema’s:

  • de strijd tegen de klimaatverandering en de bescherming van de atmosfeer
  • het behoud van de biodiversiteit en de natuurlijke hulpbronnen
  • de ondersteuning van een ontwikkelingsdynamiek op basis van verantwoorde productie- en consumptiepatronen

De 3 doelstellingen die in de ogen van de inwoners het belangrijkst zijn:

  • het behoud van natuurgebieden in het licht van de verstedelijking (90,61%)
  • de bescherming van de bomen in de gemeente (88,09%)
  • de vergroening van de openbare ruimte en de speelplaatsen van de gemeentescholen (85,52%)

Raadpleeg het Handvest voor duurzame ontwikkeling door hier te klikken.