Het Bronnenpark

Het Bronnenpark (4,5 ha) dankt zijn naam aan de vele bronnen die zijn vijver bevoorraden. Dit park was vroeger eigendom van Solvay en werd aan het begin van de vorige eeuw in de moerassige bodem van het Woluwedal aangelegd. De vijver werd tussen 1914 en 1918 aangelegd in wat waarschijnlijk de oude turfstekerij was. Na de dood van Louis Solvay werd een deel van het park in 1964 door de gemeente aangekocht om er een openbaar park van te maken. De vijver staat vol gele waterlelies en andere ondergedoken waterplanten. De oevers zijn gedeeltelijk begroeid met semi-watervegetatie zoals de gele lis of de moesdistel. Het park werd ontworpen als een Engels landschapspark en men kan er nog steeds de prachtige rotstuinen en romantische bruggen bewonderen. De oorspronkelijke moestuin is een biologische tuin geworden. Dit park is geklasseerd als semi-natuurlijke groene zone vanwege zijn hoge biologische waarde.