Het Maloukasteel en zijn park

Het Maloukasteel is een mooi neoklassiek pand dat in 1776 door de Brusselse koopman Lambert de Lamberts in een prachtig park werd gebouwd. Het verving een klein landhuis dat al in het midden van de 17e eeuw bestond. Het kasteel is eigendom geweest van de orangist Pierre-Louis Van Gobbelschroy, die rond het einde van de Hollandse periode (1829) minister was. De bekende minister en financier Jules Malou (1810-1886) bewoonde het kasteel vanaf 1853 en gaf het zijn naam. Sinds 1950 is het kasteel eigendom van de gemeente. Het wordt tegenwoordig gebruikt voor tentoonstellingen en conferenties, alsook voor de viering van bruiloften en gouden huwelijksverjaardagen. Het park werd geklasseerd in 1993.

Adres: Pierre Leviedreef 2 (voorheen Stokkelse Steenweg 45)

Download hier “Het Maloukasteel, zalen voor vergaderingen, seminaries en recepties”