Het Neerveldpark

Het Neerveldpark werd door Yves Hubert van het bureau JNC international ontworpen en in 1986 aangelegd. Dit park ligt op de hoek van de Neerveldstraat, de Marcel Thirylaan en het Woluwedal. We vinden er een waterpartij met een typische rietlandvegetatie: egelskop, rietgras, bies, zegge, kleine en grote lisdodde. Het park beslaat ongeveer 1,5 ha.