Studentenstage en studentenjob

Studentenstage

Bedrijfsstages stellen studenten in staat zich beter te integreren in het beroepsleven.

Iedereen die studies volgt waarvoor een professionele stage vereist is, kan hiervoor een aanvraag indienen bij het gemeentebestuur.

Scholen die op zoek zijn naar stagemogelijkheden voor hun leerlingen kunnen eveneens hun verzoek tot het College van burgemeester en schepenen richten.

Gelieve uw brief naar het volgende adres te sturen:
College van burgemeester en schepenen
Gemeentehuis
Paul Hymanslaan 2
1200 – Brussel

Met vermelding van:

  • de aard van de huidige studies;

  • de contactgegevens van de onderwijsinstelling;

  • de duur van de stage;

  • de gewenste periode;

  • de inhoud van de stage.

Na onderzoek door de dienst Secretariaat wordt het verzoek voorgelegd aan het College van burgemeester en schepenen dat uitspraak doet.

Studentenjob

Gedurende de zomerperiode is het mogelijk dat de gemeente op zoek is naar geïnteresseerde studenten.
Gelieve uw spontane sollicitatie voor een studentenjob per e-mail te sturen naar emploi.werk@woluwe1200.be).