Administratief medewerker (m/v/x)

Voor de dienst IDPB

Wie is uw werkgever?

De IDPB (Interne dienst voor preventie en bescherming op het werk) van het gemeentebestuur van Sint-Lambrechts-Woluwe heeft als doel de risico’s voor de gezondheid, de veiligheid en de fysieke integriteit van het gemeentepersoneel zoveel mogelijk te beperken. De dienst bestaat uit een preventieadviseur van niveau 1, een preventieadviseur van niveau 2 en een administratief medewerker.

Wat houdt de functie in?

Als administratief medewerker (m/v/x) biedt u de IDPB administratieve ondersteuning en vaardigheden op het terrein.

U (m/v/x):

 • stelt brieven, notulen, vergaderverslagen, notities, diverse documenten op en bereidt brieven voor;
 • beheert e-mails en beantwoordt telefoongesprekken;
 • neemt nota van verzoeken van personeelsleden en geeft deze door aan de preventieadviseur;
 • sorteert en archiveert documenten;
 • voert opdrachten en taken uit volgens een door de wetgeving opgelegd schema: jaarverslag, organisatie van vergaderingen van de CPBW, jaarplan, documenten bestemd voor de hiërarchische lijn;
 • neemt deel aan interne audits en bezoeken aan de verschillende gemeentelijke locaties;
 • verzamelt informatie op het terrein: brandveiligheid, arbeidsongevallen, werkstations, enz.;
 • plant vormingen die door de IDPB worden georganiseerd en biedt administratieve en plaatselijke ondersteuning bij de organisatie van eenmalige evenementen: interne vormingen, veiligheidsonthaal, inspecties van arbeidsmiddelen, enz.;
 • beheert de actiemonitoringstabellen van de IDPB.

Wie zoeken we?

 • over uitstekende mondelinge en schriftelijke communicatievaardigheden beschikken en foutloos schrijven;
 • de regels van vertrouwelijkheid respecteren en de wetgeving betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer naleven;
 • in staat zijn zowel in team als zelfstandig te werken evenals veelzijdigheid te tonen;
 • een luisterend oor bieden aan het gemeentepersoneel en in staat zijn vertrouwensrelaties op te bouwen;
 • over organisatorische vaardigheden beschikken en nauwkeurig werken;
 • een goede kennis hebben van MS Office (Outlook, Excel, enz.);
 • indien nodig flexibel zijn wat betreft werktijden.

Wat zijn uw troeven?

 • kennis van de werking van een bestuur hebben;
 • de wetgeving betreffende de algemene verordening gegevensbescherming kennen;
 • de regelgeving betreffende welzijn op het werk kennen;
 • tweetalig FR/NL zijn.

Wat zijn de voorwaarden?

Diploma hoger secundair onderwijs of overeenkomstig gelijkgeschakeld diploma.

Wat bieden wij?

Een voltijds contract van onbepaalde duur.

Wedden worden betaald overeenkomstig de schalen in het Sociaal Handvest, die gekoppeld zijn aan het diploma en de anciënniteit van de werknemers.

! Wedden worden, naast de indexatie, om de 2 jaar automatisch verhoogd (+-2%) en na 6 jaar en 15 jaar anciënniteit in het gemeentebestuur via een “codesprong” (+-6%).

Minimaal voltijds salaris in barema van niveau C1 (diploma hoger secundair onderwijs), trap 0 – zonder validatie van eerdere ervaring: 2.578,12 EUR (bruto maandsalaris, al aangepast aan de huidige index, premies en anciënniteit niet inbegrepen).

Met 20 jaren van anciënniteit en de taalpremie: 3.627,60 EUR bruto per maand.

! De jaren ervaring bij vorige werkgevers in de publieke sector kunnen volledig in aanmerking worden genomen, en het bruto maandsalaris zal dienovereenkomstig worden aangepast.

Extralegale voordelen:

 • maaltijdcheques
 • regelmatige vormingen
 • mogelijkheid tot telewerk (maximaal 2 dagen voor voltijdse werknemers)
 • 100% terugbetaling van het MIVB-abonnement en tegemoetkoming in de vervoerskosten (NMBS, De Lijn, TEC, fiets, voetgangerspremie)
 • hospitalisatieverzekering uitbreidbaar naar gezinsleden
 • pensioenplan voor werknemers tegen 3% van het brutoloon
 • zomerdienst (in juli en augustus werken voltijdse werknemers 6.00 uur per dag en worden ze voltijds betaald)

In het kader van de investering van de gemeente in de ontwikkeling van het welzijn van haar personeel, staat er een interne coach ter beschikking van het personeel om het welzijn van alle werknemers verder te verbeteren.

Geïnteresseerd?

Stuur ons dan:

 • uw curriculum vitae
 • uw motivatiebrief
 • een kopie van uw diploma of gelijkgeschakeld diploma
 • een eventueel attest van uw aanwervingsplan (Activa, Phoenix, enz.)

per e-mail naar het volgende adres: : recrutement@woluwe1200.be met vermelding van de referentie 2024-007 tot en met vrijdag 16 augustus 2024.

Als werkgever die een brede waaier van profielen aanwerft, zet het gemeentebestuur van Sint-Lambrechts-Woluwe zich in voor diversiteit, inclusie en gelijke kansen.

Het voert een inclusief beleid, d.w.z. dat het alle mensen in hun gemeenschappelijke omgeving betrekt en waardeert, ongeacht hun verschillen, en een kwaliteitsvolle dienstverlening aan de burgers aanbiedt, waarbij professionaliteit, respect en openheid voor alle verschillen hand in hand gaan.

Deze ambitie wordt weerspiegeld in de acties van het Diversiteitsplan, dat gericht is op het ontwikkelen van een transversale aanpak voor het beheer van diversiteit en inclusie.

We moedigen personen met een handicap (in samenwerking met de vzw DiversiCom) aan om te solliciteren en we zullen rekening houden met eventuele aanpassingen die nodig zijn, zowel wat betreft de wervingsprocedure als de integratie in het gemeentebestuur.

Opgelet: enkel de kandidaturen met het gezochte profiel en het gevraagde diploma komen in aanmerking.