Administratief medewerker Taksen (m/v/x)

Voor de dienst Gemeentekas/Financiën

Wie is uw werkgever?

De dienst Gemeentekas/Financiën/Administratie en overheidsopdrachten van de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe heeft de volgende opdrachten:

 • de budgettaire, boekhoudkundige en schuldinstrumenten van de gemeente opstellen en beheren;
 • prestaties, uitrusting en diensten ter beschikking stellen die de andere departementen van het gemeentebestuur in staat stellen hun taken in de beste omstandigheden uit te voeren;
 • zorgen voor de budgettaire controle van de instellingen of instituten die onder toezicht van de gemeenten staan.

De afdeling Taksen is verantwoordelijk voor het inkohieren van de gemeentetaksen en voor het opstellen, wijzigen en beheren van de taksreglementen.

Wat houdt de functie in?

Onder leiding van de verantwoordelijke van de afdeling Taksen draagt u bij aan de opdrachten van de afdeling door uw technische vaardigheden in te zetten en een netwerk van hulpmiddelen te ontwikkelen.

U verstrekt regelmatig diverse verslagen aan uw hiërarchische meerderen, waarin u een algemeen en gedetailleerd overzicht geeft van de inkohieringen, invorderingen en geschillen met betrekking tot de gemeentetaksen.

U speelt een actieve rol in het inkohieringsproces van de gemeentetaksen door:

 • ervoor te zorgen dat verzoeken om informatie tijdig en in de juiste vorm worden verzonden;
 • ervoor te zorgen dat de informatie die nodig is voor het opstellen van de belastingkohieren wordt ingevoerd in de takssoftware;
 • ervoor te zorgen dat de te valideren belastingkohieren via hiërarchische weg worden doorgestuurd naar het College.

 

U werkt mee aan de voorbereiding van de taksreglementen door:

 • deel te nemen, in nauwe samenwerking met de jurist van de dienst, aan het goede administratieve beheer van de opstelling en wijziging van de taksreglementen, zodat deze overeenkomstig de geldende wetgeving en termijnen bij de autoriteiten worden ingediend en geldig kunnen worden toegepast.

U biedt administratieve ondersteuning door:

 • inkomende en uitgaande correspondentie te beheren;
 • op diverse specifieke verzoeken te reageren;
 • diverse documenten en informatie te verwerken;
 • dossiers die bij het College, de Raad en de Toezichthoudende Overheid worden ingediend, te beheren;
 • activiteitenverslagen voor te bereiden.

Wie zoeken we?

 • U hebt een analytische geest.
 • U bent resultaat- en oplossingsgericht.
 • U bent nauwgezet en gestructureerd in het opvolgen van dossiers: nauwkeurigheid en schrijfvaardigheid behoren tot uw kwaliteiten.
 • U beschikt over een goed vermogen om zich aan te passen, te communiceren en op een multidisciplinaire manier samen te werken.
 • U handelt professioneel en integer.
 • U hebt een zekere mate van autonomie en bent in staat prioriteiten te stellen.
 • U bent vertrouwd met het Office-pakket (Word, Excel, Outlook, Access).

Wat zijn uw troeven?

 • U beschikt over goede redactionele vaardigheden.
 • U bent bekend met de werking van een administratie.
 • U hebt kennis van gemeentelijke boekhouding.

Wat zijn de voorwaarden?

Diploma hoger onderwijs van het korte type (bachelor/graduaat) of overeenkomstig gelijkgeschakeld diploma.

Wat bieden wij?

Een voltijds contract van onbepaalde duur.

Minimale voltijdse aanvangswedde in barema van niveau B1, trap 0 (bachelordiploma): 2.847,87 EUR (bruto maandsalaris, al aangepast aan de huidige index, premies en anciënniteit niet inbegrepen).

Mogelijkheid om jaren ervaring in te brengen en om een taalvergoeding te genieten.

Voordelen: maaltijdcheques, vormingen, telewerk, hospitalisatieverzekering, tweede pensioenpijler, gratis openbaar vervoer, 30 vakantiedagen per jaar, zomerdienst.

Geïnteresseerd?

Stuur ons dan:

 • uw curriculum vitae
 • uw motivatiebrief
 • een kopie van uw diploma of gelijkgeschakeld diploma
 • een eventueel attest van uw aanwervingsplan (Activa, Phoenix, enz.)

per e-mail naar het volgende adres: emploi@woluwe1200.be met vermelding van de referentie 2024-001 tot en met vrijdag 16 februari 2024.

Als u een handicap, leerstoornis of ziekte (visueel, motorisch, auditief, enz.) hebt en u tijdens de selectieprocedure van redelijke aanpassingen gebruik wenst te maken, gelieve dit bij uw kandidatuur te vermelden. Wij zullen ervoor zorgen dat de voorwaarden van het sollicitatiegesprek worden aangepast.

Opgelet: enkel de kandidaturen met het gezochte profiel en het gevraagde diploma komen in aanmerking.