Dossierbeheerder (m/v/x)

Voor de diensten “Netheid en Wagenpark” en “Werken en Bezetting van het openbaar domein” (Beheer van de openbare ruimte)

Wie is uw werkgever?

De dienst Beheer van de openbare ruimte van het gemeentebestuur van Sint-Lambrechts-Woluwe bestaat uit de volgende diensten: “Werken en Bezetting van het openbaar domein”, “Openbare netheid en Wagenpark”, “Vervoer”, “Studies wegen en GIS” en “Groene ruimtes”.

De cel “Openbare netheid” staat met name in voor het reinigen van de wegen, het regelmatig ledigen van de vuilnisbakken, het dagelijks onderhouden van de 7 wijken door ze handmatig te vegen, het reinigen van de openbare weg, het reinigen van de straatkolken, het mechanisch reinigen van de straten, openbare ruimtes en voetgangerszones, het verwijderen van illegale stortplaatsen, en het sneeuwvrij maken van de voetpaden en openbare ruimtes.

Wat houdt de functie in?

Onder toezicht van de verantwoordelijke van de diensten “Openbare netheid en Wagenpark” en “Werken en Bezetting van het openbaar domein” en als dossierbeheerder coördineert en plant u (m/v/x) projecten met betrekking tot de openbare ruimte.

U werkt mee aan de uitvoering van innovatieve projecten ter verbetering van de kwaliteit van de openbare ruimte, zoals de invoering van selectieve sortering in de openbare ruimte en de oprichting van mobiele inzamelpunten voor recycleerbare materialen.

U werkt samen met de ploegen en zorgt ervoor dat de initiatieven op het gebied van openbare netheid doeltreffend worden uitgevoerd.

U bent ook verantwoordelijk voor de opvolging en het beheer van de dossiers betreffende de openbare ruimte en het wagenpark:

 • opvolging van incidenten in de openbare ruimte via het platform Fix My Street;
 • beheer van inkomende brieven en e-mails (correspondentie en opvolging);
 • opvolging van telefoongesprekken;
 • inzameling van de informatie die nodig is voor het opstellen van overheidsopdrachten en opstelling van technische clausules, opdrachtaanvragen, enz.
 • beheer van het gemeentelijk wagenpark;

U (m/v/x):

 • analyseert gegevens met betrekking tot de dienstverlening om trends en mogelijkheden tot verbetering te identificeren;
 • zorgt voor het opzetten en uitvoeren van projecten door de doelstellingen, de vereiste middelen (budgetten, enz.), de termijnen en de belangrijkste prestatie-indicatoren te beschrijven;
 • zorgt voor het efficiënte gebruik van de middelen door de operationele ploegen en het behalen van de doelstellingen;
 • werkt samen met de lokale autoriteiten, alle gemeentediensten, de gemeenschapsorganisaties en de partnerbedrijven;
 • zorgt ervoor dat de geldende regelgeving en veiligheidsnormen worden nageleefd;
 • blijft op de hoogte van de geldende regelgeving door met name deel te nemen aan vormingen;
 • rapporteert over de voortgang aan de hiërarchische lijn.

Wie zoeken we?

 • beschikken over een zeer vlotte pen en foutloos schrijven
 • in staat zijn om zowel in team als zelfstandig te werken
 • blijk geven van veelzijdigheid in zijn werk
 • in staat zijn het werk te structureren en prioriteiten te stellen
 • vlot zijn in de omgang
 • goede beheersing van IT-tools: MS Office, Word, Excel, enz.

Wat zijn uw troeven?

 • tweetalig FR/NL (schriftelijk en mondeling)
 • bekend zijn met openbare aanbestedingsprocedures en -vereisten
 • vaardigheden hebben op het gebied van planning en projectbeheer, inclusief budgettering en opvolging van uitgaven

Wat zijn de voorwaarden?

Diploma hoger onderwijs van het korte type (bachelor/graduaat) of overeenkomstig gelijkgeschakeld diploma

OF

Diploma hoger secundair onderwijs of overeenkomstig gelijkgeschakeld diploma.

Wat bieden wij?

Een voltijds contract van onbepaalde duur.

Wedden worden betaald overeenkomstig de schalen in het Sociaal Handvest, die gekoppeld zijn aan het diploma en de anciënniteit van de werknemers.

! Wedden worden, naast de indexatie, om de 2 jaar automatisch verhoogd (+-2%) en na 6 jaar en 15 jaar anciënniteit in het gemeentebestuur via een “codesprong” (+-6%).

Minimale aanvangswedde in barema van niveau B1, trap 0: 2.847,88 EUR (bruto maandsalaris, al aangepast aan de huidige index, premies en anciënniteit niet inbegrepen).

Minimale aanvangswedde in barema C, trap 0 (master): 2.467,36 EUR (bruto maandsalaris, al aangepast aan de huidige index, premies en anciënniteit niet inbegrepen).

! De jaren ervaring bij vorige werkgevers in de publieke sector kunnen volledig in aanmerking worden genomen, en het bruto maandsalaris zal dienovereenkomstig worden aangepast.

Extralegale voordelen:

 • maaltijdcheques
 • regelmatige vormingen
 • mogelijkheid tot telewerk (maximaal 2 dagen voor voltijdse werknemers)
 • 100% terugbetaling van het MIVB-abonnement en tegemoetkoming in de vervoerskosten (NMBS, De Lijn, TEC, fiets, voetgangerspremie)
 • hospitalisatieverzekering uitbreidbaar naar gezinsleden
 • pensioenplan voor werknemers tegen 3% van het brutoloon
 • zomerdienst (in juli en augustus werken voltijdse werknemers 6.00 uur per dag en worden ze voltijds betaald)

In het kader van de investering van de gemeente in de ontwikkeling van het welzijn van haar personeel, staat er een interne coach ter beschikking van het personeel om het welzijn van alle werknemers verder te verbeteren.

Geïnteresseerd?

Stuur ons dan:

 • uw curriculum vitae
 • uw motivatiebrief
 • een kopie van uw diploma
 • een eventueel attest van uw aanwervingsplan (Activa, Phoenix, enz.)

per e-mail naar het volgende adres: recrutement@woluwe1200.be met vermelding van de referentie 2024-012 (tot en met 29 april).

Als werkgever die een brede waaier van profielen aanwerft, zet het gemeentebestuur van Sint-Lambrechts-Woluwe zich in voor diversiteit, inclusie en gelijke kansen.

Het voert een inclusief beleid, d.w.z. dat het alle mensen in hun gemeenschappelijke omgeving betrekt en waardeert, ongeacht hun verschillen, en een kwaliteitsvolle dienstverlening aan de burgers aanbiedt, waarbij professionaliteit, respect en openheid voor alle verschillen hand in hand gaan.

Deze ambitie wordt weerspiegeld in de acties van het Diversiteitsplan, dat gericht is op het ontwikkelen van een transversale aanpak voor het beheer van diversiteit en inclusie.

We moedigen personen met een handicap (in samenwerking met de vzw DiversiCom) aan om te solliciteren en we zullen rekening houden met eventuele aanpassingen die nodig zijn, zowel wat betreft de wervingsprocedure als de integratie in het gemeentebestuur.

Opgelet: enkel de kandidaturen met het gezochte profiel en het gevraagde diploma komen in aanmerking.