Maatschappelijk straathoekwerker (m/v/x)

Voor de dienst Preventie 

Wie is uw werkgever?

De dienst Preventie ontwikkelt projecten en acties gericht op het voorkomen van onveiligheid, het vergroten van het veiligheidsgevoel van burgers en het verminderen van criminogene of psychosociale risico’s, met als uiteindelijk doel het verbeteren van de levenskwaliteit en gezelligheid voor iedereen.

Wat houdt de functie in? 

Het systeem van maatschappelijk straathoekwerkers, dat deel uitmaakt van de dienst Preventie, zorgt voor een aanwezigheid op straat en voert acties uit om mensen die sociale en/of institutionele ontwrichting ervaren of dreigen te ervaren, te ondersteunen, te begeleiden en een luisterend oor te bieden.

Aan de hand van nabijheidswerk ondersteunt de maatschappelijk straathoekwerker (m/v/x/) de gebruiker bij het zoeken naar duurzame oplossingen door de toegang tot hulpbronnen en diverse psycho-medisch-sociale diensten te vergemakkelijken. Hij of zij helpt ook om een levensproject op te bouwen voor mensen die daarom vragen. Hij of zij voert verschillende soorten acties (individueel en collectief) uit om autonomie en emancipatie te bevorderen.

Wat zijn uw belangrijkste taken?

 • U gaat de straat op om mensen in hun sociale omgeving te ontmoeten.
 • U analyseert de behoefte(n) om de vraag individueel en/of collectief naar voren te brengen.
 • U analyseert de dynamiek van de wijk.
 • U informeert, ondersteunt en/of begeleidt het doelpubliek in zijn verschillende verzoeken.
 • U creëert partnerschappen en neemt deel aan netwerken met verschillende sociale en institutionele actoren.
 • U stelt collectieve en gemeenschapsprojecten voor en/of ondersteunt deze met als doel de doelgroep te betrekken of een vooraf geïdentificeerde psychosociale kwestie aan te pakken.
 • U blijft op de hoogte van de ontwikkelingen in de sociale problematieken waarmee u te maken krijgt.
 • U volgt deze acties op en evalueert ze met behulp van de instrumenten van de dienst en doet aanbevelingen op het gebied van sociale noden.
 • U voert administratief werk uit.
 • U deelt relevante informatie mee aan de dienst.
 • U werkt regelmatig uw kennis bij door deel te nemen aan opleidingen.

Wie zoeken we?

 • U hebt al ervaring met maatschappelijk straathoekwerk of gemeenschapswerk.
 • U hebt ervaring met projectbeheer.
 • U hebt ervaring met het voeren van gesprekken (analyseren van verzoeken en opvolgen van situaties).
 • U bent op uw gemak in aanwezigheid van een groep tieners en jongvolwassenen.
 • U geeft blijk van empathie en biedt een luisterend oor.
 • U hebt goede organisatorische vaardigheden en kunt prioriteiten stellen.
 • U bent in staat om in een netwerk te werken.
 • U bent stressbestendig en assertief.

Wat zijn uw troeven?

 • U bent tweetalig NL/FR, zowel mondeling als schriftelijk.
 • U hebt ervaring in een jeugdorganisatie.
 • U hebt een goede kennis van de psychosociale sector in Brussel.
 • U hebt een brevet van animator.

Wat zijn de voorwaarden?

 • U hebt een diploma hoger onderwijs van het korte type (bachelor/graduaat als gespecialiseerd opvoeder) of overeenkomstig gelijkgeschakeld diploma.
 • U hebt een blanco uittreksel uit het strafregister, model 2.

Wat bieden wij?

Een voltijds contract van onbepaalde duur.

Wedden worden betaald overeenkomstig de schalen in het Sociaal Handvest, die gekoppeld zijn aan het diploma en de anciënniteit van de werknemers.

! Wedden worden, naast de indexatie, om de 2 jaar automatisch verhoogd (+-2%) en na 6 jaar en 15 jaar anciënniteit in het gemeentebestuur via een “codesprong” (+-6%).

Minimaal voltijds salaris in barema van niveau B1 (bachelor/graduaat), trap 0 – zonder validatie van eerdere ervaring: 2.904,84 EUR (bruto maandsalaris, al aangepast aan de huidige index, premies en anciënniteit niet inbegrepen).

! De jaren ervaring bij vorige werkgevers in de publieke sector kunnen volledig in aanmerking worden genomen, en het bruto maandsalaris zal dienovereenkomstig worden aangepast.

Extralegale voordelen:

 • maaltijdcheques
 • regelmatige vormingen
 • mogelijkheid tot telewerk (maximaal 2 dagen voor voltijdse werknemers)
 • 100% terugbetaling van het MIVB-abonnement en tegemoetkoming in de vervoerskosten (NMBS, De Lijn, TEC, fiets, voetgangerspremie)
 • hospitalisatieverzekering uitbreidbaar naar gezinsleden
 • pensioenplan voor werknemers tegen 3% van het brutoloon
 • zomerdienst (in juli en augustus werken voltijdse werknemers 6.00 uur per dag en worden ze voltijds betaald)

In het kader van de investering van de gemeente in de ontwikkeling van het welzijn van haar personeel, staat er een interne coach ter beschikking van het personeel om het welzijn van alle werknemers verder te verbeteren.

Als u geïnteresseerd bent in deze vacature, stuur ons dan:

 • uw curriculum vitae
 • uw motivatiebrief
 • een kopie van uw diploma of gelijkgeschakeld diploma
 • een eventueel attest van uw aanwervingsplan (Activa, Phoenix, enz.)

per e-mail naar het volgende adres: recrutement@woluwe1200.be met vermelding van de referentie 2024-018.

Als werkgever die een brede waaier van profielen aanwerft, zet het gemeentebestuur van Sint-Lambrechts-Woluwe zich in voor diversiteit, inclusie en gelijke kansen.

Het voert een inclusief beleid, d.w.z. dat het alle mensen in hun gemeenschappelijke omgeving betrekt en waardeert, ongeacht hun verschillen, en een kwaliteitsvolle dienstverlening aan de burgers aanbiedt, waarbij professionaliteit, respect en openheid voor alle verschillen hand in hand gaan.

Deze ambitie wordt weerspiegeld in de acties van het Diversiteitsplan, dat gericht is op het ontwikkelen van een transversale aanpak voor het beheer van diversiteit en inclusie.

We moedigen personen met een handicap (in samenwerking met de vzw DiversiCom) aan om te solliciteren en we zullen rekening houden met eventuele aanpassingen die nodig zijn, zowel wat betreft de wervingsprocedure als de integratie in het gemeentebestuur.

Opgelet: enkel de kandidaturen met het gezochte profiel en het gevraagde diploma komen in aanmerking.