Verantwoordelijke van de afdeling Taksen (m/v/x)

Voor de dienst Gemeentekas/Financiën

Wie is uw werkgever?

De dienst Gemeentekas/Financiën/Administratie en overheidsopdrachten van de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe heeft de volgende opdrachten:

 • de budgettaire, boekhoudkundige en schuldinstrumenten van de gemeente opstellen en beheren;
 • prestaties, uitrusting en diensten ter beschikking stellen die de andere departementen van het gemeentebestuur in staat stellen hun taken in de beste omstandigheden uit te voeren;
 • zorgen voor de budgettaire controle van de instellingen of instituten die onder toezicht van de gemeenten staan.

De afdeling Taksen is verantwoordelijk voor:

 • het opstellen en bijwerken (wijzigingen) van de gemeentelijke taksreglementen;
 • het opzoeken van belastingplichtigen en het controleren van de belastbare grondslag;
 • het controleren ter plaatse en het uitvoeren van tegenstrijdige opmetingen;
 • het nazien en het beheren van de aangiften;
 • het naleven van de termijnen voor procedures (aanslag van ambtswege, geschil, verzending van pv);
 • het informeren van burgers over de berekeningsmethode, de definitie van de belastbare grondslag, de vrijstellingen en de interpretatie van in documenten gebruikte termen;
 • het inkohieren van de belastingplichtigen en het berekenen van de verschuldigde bedragen;
 • het ontvangen van klachten en andere correspondentie.

 

Wat houdt de functie in?

Als verantwoordelijke van de afdeling Taksen coördineert u de afdeling en controleert u de activiteiten op basis van uw ervaring en in overeenstemming met de wetgeving. U leidt uw team op een zodanige manier dat er goede relaties ontstaan. U zet zich in voor kwaliteit en tevredenheid van het publiek.

Onder leiding van de gemeenteontvanger en/of zijn adjunct draagt u bij aan de opdrachten van de dienst door uw technische vaardigheden in te zetten en een netwerk van hulpmiddelen te ontwikkelen.

U verstrekt regelmatig diverse verslagen aan uw hiërarchische meerderen, waarin u een algemeen en gedetailleerd overzicht geeft van de inkohieringen, invorderingen en geschillen met betrekking tot de gemeentetaksen.

U speelt een actieve rol bij het opstellen van de lijsten en verslagen die regelmatig ter goedkeuring en/of informatie aan de gemeentelijke autoriteiten worden voorgelegd.

Uw belangrijkste taken:

 • In nauwe samenwerking met de jurist van de dienst zorgt u voor een vlot verloop en een goed administratief beheer van de opstelling en wijziging van de taksreglementen, zodat deze conform de wetgeving aan de hiërarchie kunnen worden voorgelegd.
 • U speelt een actieve rol in het inkohieringsproces door:
 • ervoor te zorgen dat de nodige informatie wordt verzameld;
 • ervoor te zorgen dat de taksdatabanken voortdurend worden bijgewerkt.
 • U stelt doelstellingen op voor elk lid van uw team en evalueert hen.
 • U coördineert en houdt toezicht op alle activiteiten van de afdeling.
 • U organiseert, beheert, verdeelt en begeleidt het werk van de leden van de afdeling.
 • U definieert en beheert projecten om de werking en resultaten van het team te verbeteren.
 • U beheert de dossiers die bij het College, de Raad en de Toezichthoudende Overheid worden ingediend.
 • U beheert de inkomende en uitgaande correspondentie.

 

Wie zoeken we?

 • U hebt een analytische geest.
 • U bent resultaat- en oplossingsgericht.
 • U bent nauwgezet en gestructureerd in het opvolgen van dossiers: nauwkeurigheid en schrijfvaardigheid behoren tot uw kwaliteiten.
 • U beschikt over een goed vermogen om zich aan te passen, te communiceren en op een multidisciplinaire manier samen te werken.
 • U handelt professioneel en integer.
 • U hebt een zekere mate van autonomie en bent in staat prioriteiten te stellen.
 • U bent vertrouwd met het Office-pakket (Word, Excel, Outlook) en hebt een zeer goede kennis van databankbeheer (Access).

Wat zijn uw troeven?

 • U beschikt over goede redactionele vaardigheden.
 • U bent bekend met de werking van een administratie.
 • U hebt kennis van gemeentelijke boekhouding.

Wat zijn de voorwaarden?

U hebt een master/licentie in financiën (of overeenkomstig gelijkgeschakeld diploma) en ten minste 5 jaar significante ervaring in een vergelijkbare functie.

Wat bieden wij?

Een voltijds contract van onbepaalde duur.

Minimale voltijdse aanvangswedde in barema van niveau A1, trap 0 (masterdiploma): 3.836,57 EUR (bruto maandsalaris, al aangepast aan de huidige index, premies en anciënniteit niet inbegrepen).

Mogelijkheid om jaren ervaring in te brengen en om een taalvergoeding te genieten.

Voordelen: maaltijdcheques, vormingen, telewerk, hospitalisatieverzekering, tweede pensioenpijler, gratis openbaar vervoer, 30 vakantiedagen per jaar, zomerdienst.

Geïnteresseerd?

Stuur ons dan:

 • uw curriculum vitae
 • uw motivatiebrief
 • een kopie van uw diploma of gelijkgeschakeld diploma
 • een eventueel attest van uw aanwervingsplan (Activa, Phoenix, enz.)

per e-mail naar het volgende adres: emploi@woluwe1200.be met vermelding van de referentie 2024-003.

Als u een handicap, leerstoornis of ziekte (visueel, motorisch, auditief, enz.) hebt en u tijdens de selectieprocedure van redelijke aanpassingen gebruik wenst te maken, gelieve dit bij uw kandidatuur te vermelden. Wij zullen ervoor zorgen dat de voorwaarden van het sollicitatiegesprek worden aangepast.

 

Opgelet: enkel de kandidaturen met het gezochte profiel en het gevraagde diploma komen in aanmerking.