Terug naar de artikellijst
Plaatsing van kabels en aansluitdozen die verbonden zijn met een communicatienetwerk op de gevels van gebouwen

Plaatsing van kabels en aansluitdozen die verbonden zijn met een communicatienetwerk op de gevels van gebouwen

Het College van Sint-Lambrechts-Woluwe roept het Brussels Gewest op om zijn verantwoordelijkheid te nemen en de opschorting te bevelen van de plaatsing van kabels en aansluitdozen op gevels van gebouwen.

Tot nu toe stond het Brussels Gewest toe dat telecomoperatoren kabels en aansluitdozen op de gevels van gebouwen plaatsten zonder dat daarvoor een stedenbouwkundige vergunning nodig was.

Naar aanleiding van een petitie waarin de ongecontroleerde plaatsing van glasvezel op de gevels van gebouwen in Brussel aan de kaak werd gesteld, heeft de Staatssecretaris voor Stedenbouw op 6 juni 2024 een interpretatieve omzendbrief aangenomen betreffende de plaatsing van kabels en aansluitdozen die verbonden zijn met een communicatienetwerk op gevels.

Deze interpretatieve omzendbrief stelt dat de installatie van kabels en aansluitdozen op gevels enkel vrijgesteld is van stedenbouwkundige vergunning “(…) voor zover de kleur gelijkaardig is aan de kleur van de gevel en op voorwaarde dat het tracé van de kabel de architecturale lijnen van het gebouw volgt, zoals de vensterdorpel, de kroonlijst, de voegen tussen de gevel en de dakrand”.

Op 19 juni 2024 werd een tweede interpretatieve circulaire aangenomen door de Staatssecretaris voor Stedenbouw. Hierin wordt bepaald dat de plaatsing van aansluitdozen moet voldoen aan drie cumulatieve voorwaarden: ze mogen niet meer dan 25 cm uitsteken ten opzichte van de naakte muur, ze mogen een totaal volume hebben van maximaal 8 dm3 per gevel en ze moeten een kleur hebben die gelijkaardig is aan die van de gevel. Het plaatsen van kabels is daarentegen niet onderworpen aan deze drie voorwaarden en kan worden vrijgesteld van een stedenbouwkundige vergunning als de kabels de architecturale lijnen van het gebouw volgen.

Deze tweede omzendbrief voegt nog meer verwarring toe aan de kwestie.

Als gevolg van deze laattijdige en stapsgewijze verduidelijking van het wettelijke kader door het Brusselse Gewest zijn de meeste aansluitdozen die op de gevels van gebouwen in Brussel worden geplaatst, in strijd met de stedenbouwkundige voorschriften, aangezien hun kleur niet overeenstemt met die van de gevels waarop ze zijn geplaatst en hun plaatsing niet is goedgekeurd door een stedenbouwkundige vergunning. Hetzelfde geldt voor kabels, die zelden de architecturale lijnen van het gebouw volgen.

Om te voorkomen dat dit soort inbreuken zich opnieuw voordoet, vraagt de gemeente aan het Brussels Gewest om alle werkzaamheden voor de aanleg van kabels en dozen op te schorten, in het bijzonder voor glasvezel, om ervoor te zorgen dat de operatoren die actief zijn in het Brussels Gewest zich houden aan de voorwaarden om geen stedenbouwkundige vergunning nodig te hebben.

Wat de reeds geïnstalleerde kabels en dozen betreft die niet voldoen aan de voorwaarden voor vrijstelling van de vergunningsplicht, vraagt de gemeente aan het Brussels Gewest om, gelet op de omvang van de inbreuken en de laattijdige verduidelijking van het wettelijk kader, de procedure voor het in orde brengen van de in overtreding zijnde gevels, op zich te nemen.

Om de eigenaars van Brusselse eigendommen niet met deze procedure op te zadelen, is het de verantwoordelijkheid van het Brussels Gewest om van de telecomoperatoren die deze kabels en dozen in strijd met de wet hebben geplaatst, te eisen dat ze hun installaties in orde brengen (schilderen, verplaatsen, enz.) of een regularisatievergunning aanvragen.

Contacten:

  • Kabinet van de burgemeester Olivier Maingain: Séverine Claude, directrice van het kabinet (02.774.35.22 – claude@woluwe1200.be) ;
  • Kabinet van schepen Delphine De Valkeneer (02.761.28.75 – devalkeneer@woluwe1200.be).