Terug naar de artikellijst
Klimaatplan

Klimaatplan

Een voorbeeldige en vooruitstrevende gemeente in de strijd tegen de klimaatverandering

Klik hier om de brochure over het Klimaatplan te bekijken.

Editoriaal

In een wereld die wordt geconfronteerd met ongekende milieu-uitdagingen, vormt de unanieme goedkeuring van het Klimaatplan door de leden van de Gemeenteraad op 22 januari 2024 een nieuwe mijlpaal in het proces dat enkele jaren geleden werd opgestart door het College van burgemeester en schepenen en het gemeentebestuur om de uitstoot van broeikasgassen (BKG) op het gemeentelijk grondgebied te verminderen.

In 2008 begon het College van Sint-Lambrechts-Woluwe na te denken over hoe we een duurzamere gemeente kunnen bouwen die zich bewust is van de klimaatproblematiek door het Plan voor lokale actie voor het gebruik van energie (PLAGE) aan te nemen. Sinds 2019 is dat plan verplicht voor het hele Brusselse grondgebied. In 2012 heeft de gemeente ook haar “Agenda 21”-actieplan aangenomen, dat erop gericht is om de uitdagingen van duurzame ontwikkeling op lokaal niveau aan te gaan.

Dankzij haar acties is het gemeentebestuur erin geslaagd om haar directe BKG-emissies sinds 2005 met meer dan 40% te verminderen (zie p. 5), wat een snellere vermindering is dan die gemeten voor het hele Brusselse grondgebied.

Vandaag willen we de Europese doelstellingen halen door de BKG-emissies op het gemeentelijk grondgebied tegen 2030 met 47% te verminderen ten opzichte van 2005, en tegen 2050 koolstofneutraal te zijn.

Om die doelstellingen te bereiken, leggen we u dit Klimaatplan voor. Het plan bevat ongeveer 350 concrete acties die door iedereen samen moeten worden uitgevoerd: gemeentebestuur, inwoners, handelaars, openbare instellingen en bedrijven.

Laten we samen de klimaatuitdaging aangaan!

Olivier Maingain, burgemeester
Gregory Matgen, schepen voor Leefmilieu