Liften: hoe in hemelsnaam aan de normen voldoen?

In 2003 heeft de federale wetgever opgelegd dat alle liften van het land aan de moderne veiligheidsnormen moeten worden aangepast. Het principe is hetzelfde als dat van de technische keuring, die al bekend is voor auto’s: de installatie wordt voorgelegd aan een technische keuringsinstantie (een externe technische keuringsdienst, genaamd SECT), die een certificaat van conformiteit of niet-conformiteit afgeeft. In geval van niet-conformiteit moet de installatie in orde worden gebracht alvorens ze opnieuw aan een technische controle te onderworpen. In 2012 werden de termijnen vastgesteld naargelang de leeftijd van de liften. De klok tikt voor liften die vóór 1 januari 1958 in gebruik zijn genomen: de deadline is 31 december 2022! De zogenaamde oude liften zijn de laatste die aan deze verplichte normen moeten voldoen. Een aantal van deze liften is reeds gemoderniseerd, maar vele eigenaars of mede-eigenaars wachten nog steeds en worden geremd door de soms buitensporige kosten van deze aanpassingen, alsook door de verstoring van het esthetische en erfgoedaspect van hun installatie.    

Hoe zit het met de erfgoedwaarde?

Vele eigenaars zoeken al jaren naar oplossingen om hun erfgoed te beschermen, maar de materie is complex en er zijn weinig voor de hand liggende oplossingen. Naar aanleiding van een burgerinterpellatie in mei heeft de erfgoeddienst van de gemeente zich over deze steeds nijpendere kwestie gebogen. Bij lezing van de verschillende wetteksten blijkt dat de door de wet van 2003 voorgeschreven maatregelen niet buitensporig lijken, in tegenstelling tot wat vaak wordt beweerd. In deze tekst lijkt men ervan uit te gaan dat wat modern is, veilig is, en dat ouderdom automatisch rijmt met slijtage. Daardoor ontstaat verwarring tussen modernisering en veiligheid. In dit geval ligt het probleem in de toepassing van dit beginsel, die zeer restrictief lijkt. Bovendien is het niet uitgesloten dat voor sommige van de aanbevolen ingrepen specifieke vergunningen nodig zijn, met name van de brandveiligheidsdiensten of de stedenbouwkundige diensten (zie hieronder). Het is niet zeker dat alle eigenaars goed geïnformeerd zijn!  

Een gewestelijke inventaris om respectvolle modernisering te bevorderen

De opname van historische liften in de lijst en het attest van erkenning van de historische waarde ervan maken moderniseringsprocedures op maat mogelijk om dit erfgoed te beschermen. De lift moet sowieso aan de normen voldoen, ongeacht zijn historische waarde, maar opname in de lijst houdt geen wettelijke verplichting in. Bezoek de website van Homegrade voor antwoorden op al uw vragen en ontdek hoe uw lift aan de normen kan voldoen. Homegrade is een gewestelijk agentschap dat de Brusselaars bijstaat in alles wat met hun woning te maken heeft. Dit adviescentrum richt zich tot alle huishoudens, zowel eigenaars als huurders, die de kwaliteit van hun woning willen verbeteren. Renovatie, stedenbouw, energie, erfgoed, akoestiek, duurzaamheid, al deze diensten zijn volledig gratis en niet-commercieel.  

Info