Lokale Agenda 21

Sinds de Top van de Aarde 1992 in Rio de Janeiro plaatsvond, worden de territoriale collectiviteiten (gemeenten, steden, scholen) aangemoedigd om een lokale Agenda 21 in te voeren. De lokale Agenda 21 is dit wil zeggen een actieplan voor de 21e eeuw ten gunste van de duurzame ontwikkeling, op lokaal (gemeentelijk) niveau.

Om haar lokale Agenda 21 te kunnen invoeren, heeft de gemeente de dienst Duurzame ontwikkeling opgericht. Deze dienst moet de acties en de gemobiliseerde actoren rond de vraagstukken inzake duurzame ontwikkeling moet coördineren.

Als alle inwoners van de planeet zouden leven zoals wij in België, dan zouden er nog twee extra planeten nodig zijn om aan alle behoeften te kunnen voldoen! Daarom moeten we de manier waarop we functioneren heruitvinden, zodat we in de behoeften van de huidige bevolking te kunnen voorzien en om tegelijk ook een gezonde Aarde te kunnen nalaten aan diegenen die na ons op deze planeet zullen wonen.

Ontdek onze acties ten voordele van duurzame ontwikkeling, en het gemeentelijk actieplan

Lokale Agenda 21 – Actieplan goedgekeurd door het College van burgemeester en schepenen tijdens de zitting van 12 juli 2012