Terug naar de artikellijst
Luchthaven Brussel-Nationaal : de nieuwe milieuvergunning wordt onderworpen aan een openbaar onderzoek door de Vlaamse gewestelijke overheid

Luchthaven Brussel-Nationaal : de nieuwe milieuvergunning wordt onderworpen aan een openbaar onderzoek door de Vlaamse gewestelijke overheid

De gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe nodigt u uit om uw recht op gezondheid en een gezond leefmilieu te laten gelden!

De huidige milieuvergunning voor de exploitant van de luchthaven Brussel-Nationaal, de onderneming Brussels Airport Company (BAC), vervalt op 8 juli 2024.

De exploitant heeft daarom een aanvraag tot verlenging van zijn milieuvergunning ingediend bij de Vlaamse gewestelijke overheid die verantwoordelijk is voor de afgifte van dit soort vergunningen. Deze aanvraag is zopas volledig verklaard.

Meer informatie over de aanvraag tot milieuvergunning vindt u op deze website.

Het openbaar onderzoek loopt van 10 december 2023 tot 8 januari 2024.

Het is belangrijk om deel te nemen aan dit openbaar onderzoek omdat u, als inwoners van onze gemeente, behoort tot degenen die rechtstreeks zullen worden getroffen door de overlast die de exploitatie van deze luchthaven met zich meebrengt. Sint-Lambrechts-Woluwe ligt namelijk op de zogenaamde “bocht naar links”, die wordt gebruikt voor bijna de helft van alle opstijgingen en goed kan zijn voor maar liefst 45.000 vluchten per jaar.

Ter herinnering: de College van burgemeester en schepenen heeft een petitie gelanceerd die al meer dan 2.000 handtekeningen heeft verzameld teneinde van de federale regering te eisen dat ze maatregelen neemt om de levenskwaliteit van de overvlogen mensen te verbeteren door met name vluchten tussen 22.00 en 7.00 uur te verbieden en door de luchthavenexploitant te verplichten baan 25L naar het oosten te verplaatsen zodat wordt vermeden dat het Brussels Gewest en dichtbevolkte gebieden worden overvlogen bij het opstijgen.

De verlenging van de milieuvergunning is een nieuwe kans om onze eisen kracht bij te zetten. In maart 2023 heeft de Gemeenteraad, op initiatief van de meerderheid, een motie aangenomen om te eisen dat rekening wordt gehouden met het advies van het Brussels Gewest, de Brusselse gemeenten en hun inwoners in het kader van de procedure tot verlenging van de milieuvergunning voor de luchthaven Brussel-Nationaal door de Vlaamse gewestelijke overheid.

De gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe stelt u voor om tegen 8 januari 2024 uw opmerkingen in te dienen bij de Vlaamse gewestelijke overheid die verantwoordelijk is voor de afgifte van de nieuwe milieuvergunning (via het daarvoor bestemde platform).

Om u te helpen, is er een lijst opgesteld met argumenten die u naar voren kunt brengen. Het staat u vrij om extra argumenten toe te voegen indien u dat wenst.

Hier is de link om uw advies elektronisch in te dienen.

Hier is de lijst met argumenten die u in uw advies naar voren kunt brengen.

Contactgegevens:

  • Kabinet van burgemeester Olivier Maingain – Séverine Claude, directrice van het kabinet (02 774 35 22 – s.claude@woluwe1200.be)
  • Gregory Matgen, schepen van leefmilieu, duurzame ontwikkeling en mobiliteit (02 761 27 92 – g.matgen@woluwe1200.be)