Terug naar de artikellijst
Offerfeest: regels met betrekking tot het niet-commerciële vervoer van landbouwhuisdieren en het thuis slachten van dieren

Offerfeest: regels met betrekking tot het niet-commerciële vervoer van landbouwhuisdieren en het thuis slachten van dieren

In het kader van het aanstaande offerfeest rond 16 juni 2024 wilt Leefmilieu Brussel u herinneren aan de regels die de Brussels Hoofdstedelijke Regering heeft uitgevaardigd met betrekking tot het niet-commerciële vervoer van landbouwhuisdieren en het thuis slachten van dieren.

Wat het vervoer van levende dieren betreft, het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 10/02/2022 tot bepaling van de voorwaarden die van toepassing zijn op bepaalde vormen van vervoer van landbouwhuisdieren is van toepassing. Het besluit stelt algemene en specifieke voorwaarden vast voor het vervoer van landbouwhuisdieren. Dat besluit stelt ook een model vast voor het verplaatsingsdocument dierenwelzijn , dat al in voorgaande jaren werd aangevraagd.

Zonder verplaatsingsdocument is het verplaatsen van levende landbouwhuisdieren verboden. Een persoon die beschikt over een verplaatsingsdocument van het FAVV wordt geacht in orde te zijn met de wetgeving.

Het standaarddocument is op de website van Leefmilieu Brussel geplaatst evenals alle verplichte vervoersvoorwaarden.

Bovendien is sinds 2018 het slachten van schapen, geiten, varkens en gekweekt wild voor privéconsumptie door de eigenaar of door een persoon onder de verantwoordelijkheid en het toezicht van de eigenaar buiten een slachthuis of een erkende inrichting verboden overeenkomstig artikel 16bis van de wet van 14/08/1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren.

Bijgevolg kunnen particuliere slachtverklaringen voor het thuis slachten niet langer door de gemeente worden aanvaard en moet het publiek op de hoogte worden gebracht van de geldende wetgeving.

Een particulier kan echter nog steeds naar een slachthuis gaan om zijn of haar dier te laten slachten. In dit geval hoeft de persoon alleen te worden geregistreerd in Sanitel als “particuliere slachter”, wat kan worden gedaan door zich in te schrijven bij de gemeente. Op de website van het FAVV vindt u een handleiding voor de gemeenten waarin de registratieprocedure voor particuliere slachters wordt uitgelegd. In dit geval zal de aangifte van privé-slachting noodzakelijkerwijs in het slachthuis worden gedaan.

Leefmilieu Brussel deelt u mee dat het slachthuis van Anderlecht niet slacht voor particulieren.

De burgers die een dier willen laten slachten, kunnen zich dus wenden tot hun slagers die zich kunnen bevoorraden bij de groothandelaars van dit slachthuis.

Leefmilieu Brussel herinnert u eraan dat leden van de lokale en federale politie en de gemeentelijke agenten belast met het toezicht dieren in beslag kunnen nemen als er een overtreding van de wet op het dierenwelzijn of de uitvoeringsbesluiten daarvan wordt vastgesteld.

Meer informatie