Openbare netheid

Sinds 2013 is het gemeentelijk grondgebied opgedeeld in 7 wijken

Onder leiding van een wijkinspecteur worden aan elke wijk vaste teams toegewezen. Dit stelt hen in staat nauwkeuriger en grondiger inzicht te krijgen in het gebied waarop zij werkzaam zijn. Zij zijn dus bevoorrechte getuigen van wat er in de openbare ruimte gebeurt en kunnen belangrijke informatie doorgeven aan hun wijkinspecteur, bijvoorbeeld over schade aan openbare eigendommen, sluikstorten, graffiti of andere overlast. Elke straatveger legt een bepaald traject af van maandag tot donderdag. Op vrijdag maakt elke straatveger een inspectieronde over het hele traject dat hem of haar is toegewezen. Bepaalde straten, zoals winkelstraten of drukke straten, worden ook op zaterdag schoongemaakt. De vuilnisbakken op drukke plaatsen en in parken worden tijdens de zomer ook in het weekend geleegd. De straatveegmachines maken ook dagelijks trajecten om de straatkolken te reinigen.  

Indien u sluikstorten, graffiti of een ander probleem in verband met het onderhoud of de netheid van de openbare ruimte wenst te melden, gelieve contact met ons op te nemen via:

 • het uniek en gratis telefoonnummer 0800 12 007 (bereikbaar op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur);
 • het e-mailadres pp-or@woluwe1200.be.

De informatie zal worden doorgegeven aan de verantwoordelijke wijkinspecteur, die alles in het werk zal stellen om zo snel mogelijk op uw verzoek te reageren.

Belangrijke informatie

 • De burgers worden eraan herinnerd dat het onderhoud, het wieden en het sneeuwruimen van voetpaden onder de verantwoordelijkheid van de eigenaars vallen.
 • Ook de vuilniszakken voor alle soorten afval blijven onder de verantwoordelijkheid van hun eigenaars tot ze door Net Brussel worden verwijderd.
 • Afdeling Netheid en wagenpark 

  Kantoor:
  Wolu Techni-Cité
  Stockelsteenweg 80
  02 761 28 24
  PP-OR@woluwe1200.be 

  Post:
  Gemeentehuis
  Paul Hymanslaan 2, 1200 Brussel

  • Elke werkdag
   Van 8.00 tot 12.00 en van 13.30 tot 16.30 uur
  • Zomer schema
   Van 1ste juli tot 31 augustus
   Elke werkdag Van 7.00 tot 15.00 uur