Overheidsopdrachten: standaardcontractbepalingen

Om ervoor te zorgen dat aan de vereisten van Verordening (EU) 2016/679 wordt voldaan, doet ons gemeentebestuur bij het toevertrouwen van verwerkingsactiviteiten aan een opdrachtnemer alleen een beroep op opdrachtnemers met voldoende garanties, met name wat betreft deskundigheid, betrouwbaarheid en middelen, voor de uitvoering van technische en organisatorische maatregelen die voldoen aan de vereisten van Verordening (EU) 2016/679.

Onze standaardcontractbepalingen zijn gebaseerd op documenten die door de EU zijn gepubliceerd naar aanleiding van Uitvoeringsbesluit (EU) 2021/915 van de Commissie van 4 juni 2021 betreffende standaardcontractbepalingen tussen verwerkingsverantwoordelijken en verwerkers uit hoofde van artikel 28, lid 7, van Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad. (Raadpleeg hier het originele document.)

Voor meer informatie over de standaardcontractbepalingen (SCB) van de EU kunt u contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming (DPO) van het gemeentebestuur van Sint-Lambrechts-Woluwe via e-mail op het volgende adres: dpo@woluwe1200.be.

Download hier de standaardcontractbepalingen.