Terug naar de artikellijst
Overvliegen

Overvliegen

Het College van Sint-Lambrechts-Woluwe eist dat luchtvaartmaatschappijen die in overtreding over de gemeente vliegen een boete wordt opgelegd en dat vluchten tussen 22.00 en 7.00 uur worden verboden

 

Uit de gegevens die Leefmilieu Brussel aan de gemeente heeft meegedeeld, blijkt dat het aantal vliegtuigen dat over de gemeente vliegt via de zogenaamde “bocht naar links” (opstijgprocedure vanaf baan 25R) toeneemt in vergelijking met vorig jaar (11 479 vliegtuigen tussen januari en mei 2023 tegenover 10 512 vliegtuigen tijdens dezelfde periode in 2022). Bovendien overtreden 169 vliegtuigen de gewestelijke geluidsnormen van het “Gosuin”-besluit, volgens gegevens gemeten door de geluidsniveaumeter in de Karrestraat te Sint-Lambrechts-Woluwe.

Wat nog verontrustender is, is dat meer dan 99% van deze overtredingen werden vastgesteld tussen 6.00 en 7.00 uur ‘s ochtends. Alleen al in mei 2023 overtraden 67 vliegtuigen, wat neerkomt op 37,6% van de vliegtuigen die tussen 6.00 en 7.00 uur ‘s ochtends over de gemeente vlogen, de geldende normen. Dit is een toename van het aantal overtredingen met meer dan 5% ten opzichte van 2022. En de gemeente beschikt nog niet over de cijfers van juni en juli.

Concreet komt het erop neer dat tijdens de zomerperiode (zoals bijvoorbeeld blijkt uit de gegevens van augustus 2022) om de 5 minuten vanaf 6.00 uur ‘s ochtends een vliegtuig over de inwoners van Sint-Lambrechts-Woluwe en die van andere overvlogen Brusselse gemeenten, waaronder Evere en Sint-Pieters-Woluwe, vliegt en hen wakker maakt.

Het College van burgemeester en schepenen betreurt in het bijzonder het aanzienlijke aantal overtredingen van de geluidsnormen tussen 6.00 en 7.00 uur ‘s ochtends (gaande van 10,6% tot 37,9% afhankelijk van de maand) en de toename van het aantal vliegtuigen dat over de gemeente vliegt, dat geleidelijk het aantal vliegtuigen van vóór de pandemie nadert (bijna 45 000 in 2019). In 2022 zijn dat meer dan 30 000 vliegtuigen, tegenover minder dan 20 000 in 2021.

 

Het College van burgemeester en schepenen eist derhalve:

1° dat de gewestelijke minister van Leefmilieu, Alain Maron, zijn administratie (Leefmilieu Brussel) opdracht geeft om gerechtelijke stappen te ondernemen tegen de luchtvaartmaatschappijen waarvan de overtredingen die werden vastgesteld door de geluidsniveaumeter in de Karrestraat, inbreuken vormen op het “Gosuin”-besluit. Het College wijst erop dat in een recent vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg van Brussel (13 juni 2023) de argumenten van de federale regering om de wettelijkheid van verschillende geluidsniveaumeters in het Brussels Gewest aan te vechten, werden verworpen. Een juridisch expert concludeerde namelijk dat de onderzochte meetketen “goed functioneert”.

De minister moet Leefmilieu Brussel de middelen geven om deze overtredingen te vervolgen en eindelijk alle Brusselse overvlogen inwoners op een eerlijk manier te behandelen, of ze nu onder de Ring (19% van de opstijgingen in 2022), onder de Kanaalroute (9% van de opstijgingen in 2022), onder Route 01 (9% van de opstijgingen in 2022) of onder de bocht naar links (45% van de opstijgingen in 2022) wonen. Het moet gezegd dat de middelen die Leefmilieu Brussel voor de bocht naar links heeft uitgetrokken, tekortschieten. Met name de geluidsniveaumeter van de Karrestraat zou wekelijks moeten worden gekalibreerd, zoals vereist door het vonnis van 13 juni 2023 voor de andere geluidsniveaumeters.

Ter herinnering: de bocht naar links wordt gebruikt door meer dan 45% van de vliegtuigen die opstijgen vanop de luchthaven Brussel-Nationaal, zoals blijkt uit het jaarverslag van de bemiddelingsdienst van de federale overheid voor de luchthaven Brussel-Nationaal, waardoor deze bocht de meest gebruikte luchtroute is.

 

2° dat de federale minister bevoegd voor het dossier, Georges Gilkinet, alle overvluchten vanaf de luchthaven Brussel-Nationaal tussen 22.00 en 7.00 verbiedt, te beginnen zo snel mogelijk met de meest luidruchtige en vervuilende vliegtuigen, zoals het geval is op andere Europese luchthavens (bijvoorbeeld in Heathrow).

In dit verband is het belangrijk te benadrukken dat het Vlaams Gewest in zijn beroep tegen de milieuvergunning voor de luchthaven Luik-Bierset van oordeel is dat “de in de vergunning voorziene periode van 23.00 tot 6.00 uur niet voldoet aan de minimumgarantie van nachtrust, wat onaanvaardbaar is”. Om coherent te zijn, moet de federale regering, net als de Brusselse gewestregering, van de Vlaamse gewestelijke overheid eisen dat deze voorwaarde wordt opgenomen in de volgende milieuvergunning voor de luchthaven Brussel-Nationaal, die in 2024 moet worden vernieuwd. Hetzelfde geldt voor de noodzaak om de luchthavenexploitant te verplichten een studie uit te voeren naar de gevolgen van de verlenging van baan 25L naar het oosten, die het volgens de ENVISA-studie (uitgevoerd in opdracht van de federale regering op grond van een gerechtelijke beslissing) mogelijk zou maken om niet over dichtbevolkte gebieden zoals de Brusselse gemeenten te vliegen.

Een petitie die door de gemeente werd gelanceerd, heeft al meer dan 2400 handtekeningen van inwoners van de gemeente verzameld en roept de federale regering op om eindelijk wakker te worden en oplossingen te vinden, in plaats van dwangsommen te betalen als gevolg van verschillende gerechtelijke veroordelingen naar aanleiding van milieustakingsvorderingen die werden ingediend door het Brussels Gewest en Brusselse gemeenten zoals Sint-Lambrechts-Woluwe.

 

Info

Kabinet van burgemeester Olivier MAINGAIN
02 774 35 22
s.claude@woluwe1200.be

De heer Grégory MATGEN
Schepen van leefmilieu, duurzame ontwikkeling en energie
02 761 27
g.matgen@woluwe1200.be