Terug naar de artikellijst
PFAS

PFAS

Verduidelijking van de door VIVAQUA op zijn website gepubliceerde gegevens

Na de publicatie op de website van VIVAQUA van de gegevens betreffende het huidige gedetecteerde PFAS-gehalte in het leidingwater, wenste de gemeente meer informatie te krijgen over de vroegere gehalten (2021 en 2022) die de klacht rechtvaardigden die VIVAQUA heeft ingediend bij de bevoegde diensten van de Waalse overheidsdienst voor grondwaterverontreiniging.

Raadpleeg de brief van de gemeente aan VIVAQUA (in het Frans) en het antwoord van VIVAQUA (in het Frans), evenals de (niet-officiële) Nederlandse vertalingen van deze twee brieven (brief van de gemeente / antwoord van VIVAQUA).