Preventieve maatregelen tegen diefstal

Raadpleeg hier de brochure Veilig Wonen

Preventieve maatregelen om uw woning te beveiligen

 • Organisatorische maatregelen

Organisatorische maatregelen zijn de “goede gewoonten” van het dagelijks leven. Ze zijn goedkoop en niet erg beperkend. Toch vormen ze de essentiële eerste stap naar een goede inbraakpreventie.

Enkele goede gewoontes om aan te nemen:

 • Toon geen kostbare voorwerpen aan voorbijgangers.
 • Schrijf uw adres niet op uw sleutelhanger (eventueel een mobiel telefoonnummer).
 • Bewaar niet onnodig veel waardevolle spullen in huis.
 • Houd een inventaris bij van uw kostbare voorwerpen (foto, lijst, factuur, …) en markeer ze.
 • Laat geen dozen met aankopen achter op de openbare weg. Snijd ze eerder in stukken en gooi ze weg in een vuilniszak zodat iedereen niet op de hoogte is van de kostbare voorwerpen in uw woning.

Enkele maatregelen worden aanbevolen telkens wanneer u uw huis verlaat en wanneer u voor een lange tijd weg bent:

 • Maak er een gewoonte van om alle deuren en ramen op slot te doen.
 • Laat geen sleutels in sloten zitten en leg ze uit het zicht.
 • Sluit poorten en hekken met een sterk slot.
 • Zet ladders en tuingereedschap binnen, zodat potentiële dieven ze niet kunnen gebruiken.
 • Vestig niet de aandacht op uw vertrek met een boodschap op uw antwoordapparaat, een briefje op uw deur of een aankondiging op een sociaal netwerk (Facebook, Twitter, …).
 • Vraag iemand die u vertrouwt om uw brievenbus leeg te maken.
 • Bevorder de zichtbaarheid voor een betere controle door uw buren (heggen snoeien, …).
 • Geef de indruk dat uw huis bewoond is. Zorg ervoor dat het gras gemaaid is, zet de lichten of de televisie op een timer, …
 • Verwittig uw vertrouwde buren van uw afwezigheid.
 • Als er werkzaamheden aan uw woning moeten worden verricht terwijl u weg bent, vraag dan aan een buur of vriend om aanwezig te zijn.
 • Bewaar waardevolle bezittingen (geld, juwelen, …) in een kluis of bij een bank.
 • Aarzel niet om verdacht gedrag aan de politie te melden.

 

 • Bouwkundige maatregelen

De beveiliging van een gebouw kan bij nieuwbouw of renovatie in het project worden geïntegreerd wanneer de plannen worden uitgetekend of de gebruikte materialen en het veiligheidsbeslag worden gekozen (bv. de dakgoten in de gevel integreren, lage muren vermijden die toegang geven tot de bovenverdieping van het huis, …). Zo zijn de maatregelen goedkoper, robuuster, gemakkelijker uit te voeren en beter in het leefmilieu te integreren.  

 • Mechanische maatregelen

Mechanische maatregelen zijn gericht op het beveiligen van alle mogelijke toegangen tot de woning (voordeur, achterdeur, garagedeur, ramen, keldergaten, regenpijpen, koepels, …). Hiervoor kunnen de cilinder en rozet worden beveiligd, een gepantserde of veiligheidsdeur worden geplaatst, of beveiligingselementen zoals een extra slot of een ketting op uw deur, inbraakwerende beglazing of een stalen klemprofiel (bv. Sécustrip) worden aangebracht. Door ingenieus te zijn, is het mogelijk doeltreffende en goedkope maatregelen te nemen.  

 • Advies over inrichtingen voor elke toegangswijze

Voordeuren

Afhankelijk van de kenmerken van uw huidige deur zal de diefstalpreventieadviseur u aanraden om een of meerdere van de volgende maatregelen te installeren:

 • een veiligheidscilinder;
 • een cilinderbescherming (rozet of beschermplaat);
 • een veiligheidsslotvanger;
 • een slot met meerdere sluitingspunten;
 • een opbouwslot;
 • een ketting of een kijkgaatje op uw deur;
 • een metalen profiel;
 • anti-diefstal bouten.

Ramen

Bij het plaatsen van nieuwe ramen of het beveiligen van bestaande ramen, wijst de diefstalpreventieadviseur op verschillende maatregelen die kunnen worden genomen. Nieuwe ramen:

 • zorg voor veiligheidsbeslag (met paddestoelbouten);
 • voorzie gelaagd glas in gemakkelijk bereikbare ramen;
 • voorzie ramen van handgrepen met een slot.

Bestaande ramen:

 • plaats opbouwsloten;
 • voorzie luiken van een opwaaibeveiliging;
 • voorzie ramen van handgrepen met een slot.

Garagedeuren

Afhankelijk van uw soort garagedeur moet aan bepaalde punten aandacht worden besteed:

 • het paneel van de garagedeur moet voldoende stevig zijn;
 • als de deur is uitgerust met een slot en een handgreep, moet dit geheel goed worden vastgezet;
 • als de deur gemotoriseerd is, zorg er dan voor dat ze uitgerust is met een opwaaibeveiliging;

Een eenvoudige maatregel? Maak een gat in de rail en maak er een slot aan vast om te voorkomen dat de deur wordt opgetild.  

 • Elektronische maatregelen

Sinds enkele jaren is er een brede waaier van elektronische systemen, zoals alarmsystemen, videobewakingssystemen en inbraakdetectoren, op de markt. Naast hun algemeen afschrikkende functie zijn deze ook bedoeld om inbraken of pogingen daartoe op te sporen en de wijk en de politie direct of indirect te waarschuwen. Voor een betere efficiëntie is het van belang de installatie van een elektronisch veiligheidssysteem te overwegen als aanvulling op organisatorische en mechanische maatregelen. Er zij aan herinnerd dat alarmsystemen sinds 1 september 2009 elk jaar moeten worden aangegeven op de website: www.police-on-web.be De verzamelde informatie wordt opgenomen in een databank die de politie in staat stelt sneller en doeltreffender op te treden wanneer een alarm afgaat. Er zij opgemerkt dat indien het alarmsysteem is aangesloten op een alarmcentrale, deze de gehele registratie op zich neemt. Als gebruiker hoeft u verder niets te doen.  

 • Diefstal door bedrog: identificeer altijd bezoekers

Diefstal door bedrog houdt in dat men zich voordoet als iemand anders of een list gebruikt om een woning binnen te dringen en een diefstal te plegen. Individuen met kwade bedoelingen, die zich soms voordoen als politieagent of werknemer van een water- of elektriciteitsbedrijf, hebben het meestal gemunt op eenzame of oudere mensen en maken gebruik van hun onoplettendheid om voorwerpen of geld te stelen. De daders, die meestal in groepen van twee of drie optreden, zijn gewoonlijk netjes gekleed en gebruiken zelden geweld. Ze plegen hun diefstallen gewoonlijk overdag, tussen 10.30 en 13.00 uur, maar zelden in het weekend. Dit probleem komt in het hele land nog steeds voor, dus het is belangrijk waakzaam te zijn.

Preventietips:

 • laat niet weten dat u alleen woont. Vermeld op de deurbel alleen de familienaam (schrijf zeker niet “Mevrouw X weduwe Y”);
 • plaats een ketting of kijkgat op uw deur;
 • pas op voor venters die hun handelswaar aan de deur laten zien. Achter deze vaak gebruikte list schuilt de bedoeling een diefstal te plegen;
 • pas op voor vreemden die aanbellen en vragen om iets te eten of te drinken. Laat ze niet binnen.

Identificatie van bezoekers

Enkele nuttige reflexen die u moet hebben voordat u de deur opendoet voor een politieagent of een water- of elektriciteitsbediende:

 • een echte politieagent is in uniform en heeft altijd zijn of haar dienstkaart met foto bij zich. Hij of zij verplaatst zich meestal in een politiewagen en heeft altijd een dienstwapen bij zich. Hij of zij zal u nooit dwingen de deur te openen. Hij of zij zal u aanraden om de centrale van de politiezone op te bellen (02 788 53 43);
 • een echte water-, elektriciteits- of gasbediende toont altijd automatisch zijn dienstkaart met foto. Hij of zij verplaatst zich in een bedrijfsvoertuig. Hij of zij is meestal in uniform. Hij of zij zal nooit geld vragen voor het bezoek;
 • in geval van twijfel, vraag om een afspraak en zorg ervoor dat een betrouwbaar persoon aanwezig is of bel de genoemde dienst of het genoemde bedrijf op om zeker te zijn van hun opdracht: – de centrale van de politiezone Montgomery: 02 788 53 43; – Hydrobru (watermaatschappij): 02 518 81 11; – Sibelga (gas- en elektriciteitsmaatschappij): 02 549 41 00; – Metrix (opname van de meterstanden voor gas en elektriciteit): 02 549 42 00.