Cel Evenementen/Animaties

Alle aanvragen in het kader van de organisatie van een evenement ZONDER huur van materiaal moeten minstens 15 werkdagen vóór de datum van het evenement bij de cel Evenementen worden ingediend.

Alle aanvragen in het kader van de organisatie van een evenement MET huur van materiaal moeten minstens 6 weken vóór de datum van het evenement bij de cel Evenementen worden ingediend.

Alle aanvragen in het kader van de organisatie van een evenement moeten worden toegestuurd naar evenement@woluwe1200.be. Aanvragen voor huur van materiaal moeten aan het College van burgemeester en schepenen worden voorgelegd om te bepalen of deze gratis zijn en of deze worden goedgekeurd.

De cel Evenementen behandelt de volgende toelatingsaanvragen voor het bekomen van een toelating:

  • organisatie van grootschalige evenementen (bv. een braderiej, rommelmarkt, wijkfeest) op het openbaar domein;
  • filmaanvragen voor de organisatie van evenementen door de gemeentediensten (met of zonder bezetting van het openbaar domein en/of gebruik van eventueel materiaal);
  • de opnames voor films (reclames- of langspeelfilms) op het openbaar domein (let op: vraag het verplichte formulier aan via https://screen.brussels/nl/een-filmvergunning-aanvragen);
  • de verspreiding van reclame brochures op het openbaar domein;
  • promotie-onele evenementen;
  • activiteiten die op de site van de UCL worden georganiseerd, met toestemming van de vice-rector;
  • aanvragen voor de organisatie van inzamelingen voor bewustmakingssensibiliseringscampagnes en
  • hulporganisatiesliefdadigheidsorganisaties;
  • uitbreiding van avonden privéfeesten die binnenhuis georganiseerd worden georganiseerd.

Cel Evenementen/Animaties

Cel Evenementen/Animaties

Tomberg 123

02.774.35.57 – 02.774.35.61
evenement@woluwe1200.be

Gemeentehuis
Paul Hymanslaan 2
1200 – Brussel

Van maandag tot vrijdag
Van 8.00 tot 12.00 uur en van 13.30 tot 15.00 uur