Internationale solidariteit en externe betrekkingen

We zijn allen burger van onze wijk, onze gemeente, onze stad, ons gewest, ons land en de wereld. Daarom wenst de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe een bredere dimensie te geven aan haar acties in dit verband en projecten op te zetten met een Europese en internationale impact.

Twee jumelages met uitzicht op Europa en de wereld

Sint-Lambrechts-Woluwe heeft een jumelage met twee gemeenten: Meudon, in Frankrijk, en Mbazi-Simbi, in Rwanda.

Meudon is al meer dan 50 jaar onze partnergemeente!

In 1958 werd de jumelageovereenkomst ondertekend te Meudon door de gemeentelijke autoriteiten van Sint-Lambrechts-Woluwe en Meudon. Deze stad bevindt zich in de buitenwijk van Parijs en heeft veel gemeen met Sint-Lambrechts-Woluwe. Beide zijn met name gemeenten van de tweede kroon rond een belangrijke Europese hoofdstad.

Net als Sint-Lambrechts-Woluwe beschikt de zeer groene, westelijk gelegen Parijse gemeente over een voorbeeldig architectonisch erfgoed, biedt ze haar bevolking talrijke sportactiviteiten en feestelijkheden, en geniet ze van een culturele rijkdom die niet onderdoet voor die van Sint-Lambrechts-Woluwe. Denk bijvoorbeeld aan het Nationaal Museum Auguste Rodin, het Marcel Dupré Conservatorium of de Mediatheek.

Baron Fallon, vroeger burgemeester van Sint-Lambrechts-Woluwe, en de heer Leduc, vroeger burgemeester van Meudon, hebben zich er destijds in naam van de bevolkingen die ze vertegenwoordigden toe verbonden:

  • permanente banden tussen beide gemeenten te onderhouden, uitwisselingen tussen hun inwoners op alle gebieden te bevorderen, teneinde door een beter wederzijds begrip een levend gevoel van Europees broederschap te ontwikkelen;
  • hun krachten te bundelen om naar vermogen bij te dragen tot het welslagen van dit noodzakelijk initiatief van vrede en welvaart van Europese eenheid.

Het is nog steeds in deze geest dat de autoriteiten van de twee gemeenten meer dan 50 jaar later deze banden tussen Meudon en Sint-Lambrechts-Woluwe koesteren.

Mbazi-Simbi: een jumelage die gericht is op solidariteit met het Zuiden

Mbazi is een landelijke gemeente in het zuidwesten van Rwanda en heeft sinds 1970 een jumelage met Sint-Lambrechts-Woluwe. Sinds de ondertekening van de jumelageovereenkomst tussen beide gemeenten zijn talrijke projecten uitgevoerd op het gebied van onderwijs, gezondheidzorg, diversificatie van de landbouw en beroepsopleidingen, met name via de Belgische ngo ADA (“Auto-développement Afrique” of “Zelfontwikkeling Afrika”) en zijn Rwandese partner APROJUMAP (“Association pour la promotion des jumelages et de l’amitié entre les peuples” of “Vereniging voor de bevordering van jumelages en vriendschap tussen volkeren”).

Zo kunnen elk jaar een veertigtal kinderen naar school gaan, kan meubilair en materieel voor scholen en medische centra worden aangekocht, kunnen volwassenen worden ondersteund bij hun alfabetisering, en kan de landbouw worden gediversifieerd.

Internationale partnerschappen

Sint-Lambrechts-Woluwe voert talrijke meer specifieke projecten met verschillende landen uit, maar is in het bijzonder betrokken bij twee projecten in de Democratische Republiek Congo.

Bandalungwa: steun voor de vorming van plaatselijke ambtenaren

Sint-Lambrechts-Woluwe is in 2011 een partnerschap aangegaan met de Congolese gemeente Bandalungwa. De belangrijkste doelstelling van het partnerschap is om het gemeentepersoneel te vormen in goede praktijken voor het beheer van de diensten Burgerlijke stand en Bevolking (bijhouden van registers, uitreiking van officiële documenten, onthaal van de bevolking en archivering van officiële documenten). De nadruk wordt gelegd op de noodzaak om pasgeboren kinderen in het bevolkingsregister te registreren en om bewustmakingsprocedures voor gezinnen van deze essentiële stap tot burgerschap in een democratie in te voeren.

Het partnerschap is gesloten in het kader van het programma voor gemeentelijke internationale samenwerking. Dit programma wordt gefinancierd door de directie-generaal Ontwikkelingssamenwerking, die tot doel heeft uitwisselingen te begeleiden tussen gemeenten in België en gemeenten in 5 Afrikaanse landen (de Democratische Republiek Congo, Marokko, Benin, Burkina Faso en Senegal). De algemene doelstelling is bij te dragen tot de capaciteitsopbouw van plaatselijke instellingen in het Zuiden zodat ze hun eigen ontwikkeling in handen kunnen nemen.

Bandalungwa is een van de gemeenten van de Stad-Provincie Kinshasa. Met een bevolking van meer dan 500.000 inwoners is het een hoofdzakelijk residentiële gemeente die draait op een economie van voornamelijk kleine wijkhandelszaken en enkele grotere markten. De gemeente telt veel scholen en enkele culturele instellingen die relatief bekend zijn in Kinshasa.

Internationale solidariteit en noodhulp

De gemeente steunt elk jaar, via een gemeentelijk reglement betreffende de toekenning van financiële steun voor internationale solidariteit, verenigingen die internationale samenwerkingsprojecten opzetten of bewustmakingscampagnes voeren bij de inwoners van Sint-Lambrechts-Woluwe rond de uitdagingen van ontwikkelingshulp. Talrijke verenigingen zijn sinds 2009 gesteund geweest in het kader van dit reglement.

Bovendien verleent de gemeente jaarlijks steun aan ngo’s die in bepaalde noodtoestanden optreden (natuurrampen, volksverhuizingen en oorlogen).

Europese betrekkingen en stedennetwerken

De gemeente ontwikkelt verschillende projecten om bruggen te slaan tussen burgers van de lidstaten van de Europese Unie. De Dag van Europa, die elk jaar rond 9 mei wordt georganiseerd, is daarvan het hoogtepunt.

De gemeente is ook aangesloten bij meerdere stedelijke netwerken, waaronder “Mayors for Peace”, een netwerk dat ijvert voor vrede en de afschaffing van kernwapens, alsook de “Association internationale des Maires francophones”, een vereniging die burgemeesters uit verschillende Franstalige landen samenbrengt en die zich richt op de waarden van tolerantie en openheid voor anderen die door de internationale Francofonie worden verdedigd.

Bevordering van fundamentele rechten

De gemeente richt ook een deel van haar acties op de bevordering van grondrechten in België en elders. Ze heeft met name de organisatie van lezingen ondersteund om licht te werpen op een aantal toestanden in de wereld. Enkele behandelde onderwerpen zijn bijvoorbeeld de derde presidentiële mandaten in Centraal-Afrika, alsook de vrijheid van meningsuiting in België en Europa in het kader van het radicalisme en de terroristische dreigingen voor onze staten.

Fairtrade

De gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe voert verder actie om de titel “fairtradegemeente” te verkrijgen en steunt de gelijknamige bewustmakingscampagne van Max Havelaar, in samenwerking met Oxfam-Wereldwinkels en Miel Maya Honing. Dit gebeurt met de steun van het Waals Gewest en de directie-generaal Ontwikkelingssamenwerking.

Deze campagne beoogt mensen bewust te maken van fairtrade en de consumptie van eerlijke lokale fairtradeproducten zoveel mogelijk te bevorderen om de achtergestelde producenten in het Zuiden te ondersteunen. Hoewel fairtrade vooral gericht is op producten uit het Zuiden, richt de Belgische campagne “fairtradegemeente” zich echter vooral op verantwoorde consumptie voor duurzame ontwikkeling, zowel in het Noorden als in het Zuiden, en wil daarom ook lokale producten uit duurzame landbouw promoten.

Dienst RPublic Relations  – Cel Externe betrekkingen:

Cel Externe betrekkingen

Cel Externe betrekkingen

02.761.27.52
Mail