Cel Gemeente-eigendommen

De dienst Gemeente-eigendommen is verantwoordelijk voor het administratieve en technische beheer van het onroerend erfgoed van de gemeente en van de woningen die er deel van uitmaken.

De dienst behandelt de dossiers betreffende:

 • handelspanden;
 • parkeerplaatsen;
 • reclameborden;
 • diverse vormen van bezetting;
 • aan- en verkoop;
 • biologische tuinen.  

Sociaal Verhuurkantoor (SVK) van Sint-Lambrechts-Woluwe Eigenaars of kandidaat-huurders kunnen een afspraak maken met het Sociaal Verhuring Kantoor (SVK).  

Huur van een gemeente-eigendom

In het kader van het beheer van woningen die deel uitmaken van het gemeentelijk patrimonium, biedt de gemeente drie soorten woningen aan: zogenaamde sociale woningen, middelgrote woningen en vrije woningen.

Reglement

Het reglement bepaalt de procedure en criteria voor inschrijving in het register en de criteria voor toewijzing van een gemeentelijke woning.
Kandidaat-huurders moeten een verklaring op erewoord invullen dat ze geen houder zijn van een zakelijk recht.
Het formulier is beschikbaar in de bijlage bij het reglement.

Raadpleeg hier het reglement voor de toewijzing van gemeentelijke woningen

Sociale woningen

Sociale woningen (appartementen en huizen) zijn verspreid over de hele gemeente, maar bevinden zich voornamelijk in de Sint-Lambertusstraat.
Het huishoudinkomen van kandidaat-huurders mag de vastgestelde plafonds niet overschrijden.
De woningen worden toegewezen aan huishoudens met een bescheiden inkomen, d.w.z. die de inkomensplafonds van de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij (BGHM) niet overschrijden.
In ieder geval mag de huur van de toegewezen woning niet meer dan 40% van het inkomen van de huishoudens bedragen.

Middelgrote woningen

Middelgrote woningen bevinden zich in Gulledelle en in de J. Monnetlaan. De appartementen (voornamelijk 2 en 3 slaapkamers) zijn toegankelijk voor iedereen.
Het huishoudinkomen van kandidaat-huurders mag de vastgestelde plafonds niet overschrijden.
De woningen worden toegewezen aan huishoudens met een middeninkomen, d.w.z. die de inkomensplafonds van de Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (GOMB) niet overschrijden.
In ieder geval mag de huur van de toegewezen woning niet meer dan 40% van het inkomen van de huishoudens bedragen.
Een vermindering van 5% van de huur wordt toegekend voor elk kind ten laste.

Vrije woningen

Vrije woningen zijn verspreid over de hele gemeente, maar bevinden zich voornamelijk in de Sint-Lambertusstraat.
De woningen worden toegewezen zonder dat er rekening wordt gehouden met een inkomensplafond.
In ieder geval mag de huur van de toegewezen woning niet meer dan 40% van het inkomen van de huishoudens bedragen.

Neem contact op met de dienst Gemeente-eigendommen:

 • Algemene vragen:
  02 761 28 18 – 02 761 28 20
 • Voor kandidaat-huurders:
  02 761 28 20
  propcom@woluwe1200.be
  Adres: Tomberg 184
 • Voor huurders:
  dienst beschikbaar op maandag van 13.30 tot 16.30 uur en op vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur
 • Voor alle correspondentie:
  Gemeentehuis
  Paul Hymanslaan 2
  1200 – Brussel

Andere nuttige adressen

 • Sociaal Verhuurkantoor van Sint-Lambrechts-Woluwe
  Georges Henrilaan 399
  02 763 48 39
  aiswsl@skynet.be
 • Moderne Woning
  Sint-Lambertusberg 2
  02 770 38 30
  www.habitationmoderne.be
 • Coöperatieve vennootschap ABC (Alliantie van de Brusselse Cooperatieven)
  Albert Dumontlaan 10
  02 771 10 10
 • Coöperatieve vennootschap De Verenigde Huurders
  de Broquevillelaan 258/4
  02 762 58 95
 • Gemeente-eigendommen

  Tomberg 184
  Algemene vragen: 02 761 28 18/20
  Voor kandidaat-huurders: 02 761 28 20
  propcom@woluwe1200.be

  Adres briefwisseling:
  Gemeentehuis Paul Hymanslaan 2, 1200 Brussel

  Voor huurders:
  Maandag van 13.30 tot 16.30 uur
  Vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur