Cours Communaux de Langues Modernes

Onze taalcursussen zullen u helpen om met gemak een nieuwe taal te gebruiken in alle mogelijke situaties en omstandigheden van het dagelijks leven.

Onze ervaren leerkrachten gebruiken een waaier aan dynamische leermethodes (luisteren, waarnemen, herhalen, creëren) en bieden uiteenlopende activiteiten aan, gebaseerd op spel en uitwisseling.Grammatica en woordenschat worden steeds binnen een context gebruikt.

Wij organiseren ook extra-muros activiteiten die u toelaten een andere cultuur te ontdekken en u de gelegenheid bieden uw kennis in praktijk te zetten, bijvoorbeeld bij een bezoek aan een tentoonstelling of museum, een etentje in het restaurant, een bioscoopavondje of een excursie.

Vruchtbare resultaten hangen ook in hoge mate af van de student: een inschrijving in onze school houdt een persoonlijk engagement in om de lessen reglmatig te volgen, deel te nemen aan de lesactiviteiten en de instructies van de leraar in acht te nemen.

In de school gaat u om met mensen van alle leeftijden, nationaliteiten en origines; deze ontmoetingen zijn een bron van wederzijdse verrijking.

Hebt u nog vragen of wenst u meer bijzonderheden over de organisatie of het cursusprogramma, aarzel dan niet om de school de contacteren.

Wij besteden bijzondere aandacht aan elke vragen.