Dienst Pensioenen

De gemeentelijke dienst Pensioenen ondersteunt (toekomstige) gepensioneerden en is verantwoordelijk voor het indienen van de pensioenaanvragen (ouderdoms- en overlevingspensioenen) van werknemers in de particuliere sector en zelfstandigen. De dienst is verantwoordelijk voor het indienen van de aanvragen voor ouderdoms- en/of overlevingspensioenen voor de inwoners van de gemeente bij de Rijksdienst voor Pensioenen en het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen. Personen die op de wettelijke leeftijd met pensioen gaan, zijn echter vrijgesteld van deze aanvraag (Koninklijk Besluit van 04/09/2002). De dienst Pensioenen helpt de betrokkenen ook bij het opvolgen van hun dossier.