Energie

Advies voor bewoners

Op het gebied van energiebeheer en -besparing zijn verschillende vormen van hulp beschikbaar voor bewoners:

Premies voor bewoners

Raadpleeg hier voor meer informatie over de premies die zijn toegekend in het kader van het Renolution-project, de renovatiestrategie van het Brussels Gewest die tot doel heeft de klimaatuitdaging aan te gaan en tegelijk het wooncomfort van de Brusselaars te verbeteren.

Doelstelling: een gemiddeld energieprestatieniveau van 100 kWh/m²/jaar voor alle Brusselse woningen in 2050, d.w.z. een gemiddeld verbruik gedeeld door 3 ten opzichte van de huidige situatie. De inspanning zal aanzienlijk zijn, maar noodzakelijk. De industriële en tertiaire sectoren zullen nog grotere ambities hebben, terwijl de overheid zichzelf de meest ambitieuze deadlines oplegt. Zo treedt Brussel in de voetsporen van andere Europese landen en regio’s, die ook het renovatietempo van gebouwen opvoeren.