Energieloket

De dienst geeft advies en informatie over:

  • de beginselen van rationeel energiegebruik (REG) en, in het bijzonder, kleine gebaren om energie te besparen;
  • financiële faciliteiten zoals gewestelijke en gemeentelijke subsidies, alsook fiscale aftrek voor energiebesparende investeringen;
  • de lijst van erkende exploitanten voor het uitvoeren van energieaudits of het installeren van systemen voor hernieuwbare energie (zonne-energie, thermische energie of fotovoltaïsche energie);
  • de liberalisering van de energiemarkt en de voordeligste leveranciers en tarieven naargelang uw individueel verbruiksprofiel.

Homegrade

Advies- en informatiecentrum over huisvesting in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
, Homegrade biedt informatie en ondersteuning aan iedereen die zijn energierekening wil verlagen. Het biedt bezoeken aan huis voor persoonlijk advies.
Homegrade beantwoordt alle vragen in verband met huisvesting: akoestiek, financiële steun, ecobouwen, energie, erfgoed, renovatie en stedenbouw.

Informatiecentrum

Renolution

Raadpleeg hier de brochures die zijn opgesteld in het kader van Renolution, de Renovatiestrategie van het Brussels Gewest die tot doel heeft de klimaatuitdaging aan te gaan en tegelijkertijd het wooncomfort van de Brusselaars te verbeteren. De doelstelling is een gemiddeld energieprestatieniveau van 100 kWh/m²/jaar voor alle Brusselse woningen in 2050, d.w.z. een gemiddeld verbruik gedeeld door 3 ten opzichte van de huidige situatie. Deze inspanning zal aanzienlijk, maar noodzakelijk zijn. De industriële en de tertiaire sector zullen nog grotere ambities hebben, terwijl de overheid voor zichzelf de meest ambitieuze termijnen vaststelt. Op die manier treedt Brussel in de voetsporen van andere Europese regio’s en landen, die ook het tempo van de renovatie van gebouwen opvoeren.

Cel Energieloket

Cel Energieloket

Wolu Techni-Cité
Stokkelse Steenweg 80
02 774 35 09

  • Maandag, woensdag en vrijdag
  • Van 8.30 tot 12.00 uur