Cel Gelijke kansen

Tegenwoordig horen we meer en meer over gelijkheid van kansen praten. Maar wat is gelijkheid van kansen? In welk levensdomein kunnen we erover spreken? Vanwaar komt dit begrip? Gelijkheid van kansen betekent dat individuen over dezelfde kansen, over dezelfde mogelijkheden beschikken om zich maatschappelijk te ontwikkelen, ongeacht sociale of etnische afkomst, geslacht, financiële mogelijkheden van de ouders, geboorteplaats, religieuze overtuiging, of eventuele handicap.

Gelijkheid van kansen is dus een breed begrip dat heel wat verschillende thema’s omvat. De meest gebruikelijke, die door het Brussels Gewest werden vastgelegd, zijn:

 • de gelijkheid tussen vrouwen en mannen;
 • de strijd tegen partnergeweld en geweld binnen het gezin;
 • racisme en discriminatie van minderheden;
 • ongelijkheid te wijten aan een handicap;
 • discriminatie van LHBT’s (lesbiennes, homo’s, biseksuelen en transseksuelen);
 • de toegang tot de gezondheidszorg.

De cel Gelijkheid van Kansen stelt voortaan haar eigen brochure, die eind 2014 uitkwam, ter beschikking van het publiek. Deze brochure heeft tot doel om het begrip ‘gelijkheid van kansen’ zo goed mogelijk uit te leggen en aldus een antwoord te bieden op de meest courante vragen. Benevens de theoretische uitleg bevat de brochure ook een kennistest en een lijst met nuttige contacten. De brochure ligt ter beschikking in de hal van het gemeentehuis en in de kantoren van de cel Sociale Actie, Tomberg 123 (1ste verdieping).  

Download hier de informatiebrochure Gelijkheid van kansen.  

De verschillende acties van de Cel Gelijkheid van kansen

 • Gelijkheid tussen vrouwen en mannen

Europese Charter voor de gelijkheid van vrouwen en mannen in het lokale leven
De gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe heeft in 2006 het Europese Charter voor de gelijkheid van vrouwen en mannen in het lokale leven ondertekend en wordt sindsdien ook op de website van het observatiepost van dit charter vermeld. Internationale: 8 maart wordenin het kader van de Internationale Vrouwendag aangeboden bewust te maken vanvrouwenrechtenZo organiseert de cel Gelijke kansen in samenwerking met de dienst Cultuur elk jaar een voorstelling over “de vrouw” in het Cultureel Centrum Wolubilis. Tegelijkertijd worden er elk jaar bijvoorbeeld ook tentoonstellingen of lezingen gehouden  

 • Charter tegen seksisme

Sint-Lambrechts-Woluwe heeft op eigen initiatief een Charter tegen seksisme opgesteld om elke mogelijke vorm van seksistisch gedrag te bestrijden dat aan de kaak moet worden gesteld en dat een voedingsbodem voor discriminatie en intimidatie is.

 • Eén voor allen en allen voor één – Het economisch netwerk van vrouwen van Sint-Lambrechts-Woluwe

Met onze projecten en onze slogan “Eén voor allen en allen voor één” willen we meer vrouwen in onze gemeente inspireren om zich aan het ondernemerschap te wagen. Vandaag de dag begint slechts één op de tien vrouwen in België eraan.

 • Een toegankelijk platform

Het platform “Eén voor allen en allen voor één” is een communicatienetwerk dat is opgericht op initiatief van Isabelle Molenberg, de schepen van Gelijke kansen. Het platform moet een sleutelrol spelen bij de zichtbaarheid van vrouwelijke rolmodellen en bij de uitvoering van een mentorprogramma.

 • “T’es fleur ou t’es chou?”

De bewustmakingscampagne “T’es fleur ou t’es chou?” beoogt de gelijkheid tussen meisjes en jongens te bevorderen. In de tweede kleuterklasjes werden activiteiten georganiseerd op basis van het boek “T’es fleur ou t’es chou?” van Gwendoline Raisson. Daarnaast werden de nieuwe papa’s (inwoners van Sint-Lambrechts-Woluwe) bewustgemaakt om de gelijkwaardige rol van mama en papa in een gezin te benadrukken.

 

Strijd tegen huiselijk en intrafamiliaal geweld

 • Internationale Dag voor de Uitbanning van Geweld tegen Vrouwen: 25 november

Elk jaar voeren wij een bewustmakingsactie bij het publiek om het witte lint te dragen door op 25 november pins voor de preventiecampagne ter beschikking te stellen. Er werden ook huis-aan-huisbladen met de confronterende slogan “Je suis bleu de toi” uitgedeeld, met op de achterkant de contactgegevens van hulp- en preventiediensten tegen geweld.

 • Aansluiting bij het CEASE-netwerk

In november 2018 heeft Sint-Lambrechts-Woluwe het charter van het CEASE-project (een Europees project op initiatief van “Pour la Solidarité”) ondertekend, dat tot doel heeft bedrijven en besturen te ondersteunen in de strijd tegen huiselijk geweld door hen te helpen een veilige en ondersteunende omgeving te worden voor werknemers die het slachtoffer zijn van geweld. “Je l’aime un peu beaucoup…” In maart 2017 hebben de leerlingen van de derde graad van het secundair onderwijs uit verschillende scholen van Sint-Lambrechts-Woluwe de voorstelling “Je l’aime un peu beaucoup… Violences et relations amoureuses à l’ère de Facebook” van het “Brocoli Théâtre” bijgewoond. Een relevant toneelstuk dat door en voor jongeren werd bedacht. Het toont verschillende vormen van geweld “uit liefde” (verbaal, psychologisch, seksueel, fysiek, …).   Intimidatie: Acties/Reacties 2018-2019 De campagne “Intimidatie: Acties/Reacties” in samenwerking met de vzw Blijf van mijn Lijf sensibiliseert het grote publiek, het gemeentepersoneel alsook de secundaire scholen rond intimidatie in de openbare ruimte via posters met confronterende slogans en een verwijzing naar de wet tegen seksisme en straatintimidatie.

Strijd tegen ongelijkheid wegens handicap

 • Opleiding gebarentaal

In samenwerking met de vzw CREE volgen leden van het gemeentepersoneel een cursus gebarentaal.
Om doven en slechthorenden een onthaal en een dienstverlening op maat te kunnen aanbieden, zet deze groep haar opleiding verder met deze cursus die elk jaar intensiever wordt. Dankzij deze cursus zijn de administratieve en sociale teams van de gemeente nu in staat om de betrokken burgers te verwelkomen.

 • De Veertiendaagse van Gelijke Kansen

In 2014 werden er in samenwerking met verenigingen die op het grondgebied van de gemeente zijn gevestigd, maar ook met enkele instellingen van buiten onze gemeente, bewustmakingsacties gevoerd rond personen met een handicap. Twee weken lang werd er een rijk en gevarieerd programma aan het publiek aangeboden.  

Strijd tegen discriminatie van LGBTQI+ (lesbiennes, homo’s, transseksuelen, biseksuelen, queers, interseksuelen en alle andere geaardheden)

Sint-Lambrechts-Woluwe neemt sinds 2018 deel aan het project “All Genders Welcome”, dat wordt georganiseerd door het RainbowHouse. Zo toont de gemeente voortaan inclusieve beelden in visuele campagnes en tegelijkertijd vormt ze het gemeentepersoneel. Deze actie heeft als doel om eraan te herinneren dat alle koppels en alle gezinnen welkom zijn binnen de gemeente, dat ieder individu vrij is om zijn genderidentiteit te beleven, en dat de openbare ruimte van iedereen is.  

Toegang tot gezondheidszorg: 1 december

Tijdens deworden er bewustmaking, zoals activiteiten en improvisatievoorstellingen voor jongeren die in samenwerking met de Jeugddienst en gespecialiseerde gastsprekers in de scholen, klassen of de openbare ruimte worden georganiseerdverspreidenvoorlichting Actie 0-5-30 De cel Gelijke kansen heeft een 0-5-30-actie op poten gezet, en maakt het publiek op die manier bewust rond het thema “0 sigaretten, 5 stukken fruit en groenten en 30 minuten sport per dag”, een project dat sinds maart 2014 loopt.