Gemeentesecretaris

De gemeentesecretaris is de hoogste ambtenaar in het gemeentebestuur en het hoofd van het personeel. Hij coördineert de gemeentelijke diensten en waakt over de kwaliteit van de dienstverlening aan de inwoners.

Goed om te weten : het gemeentesecretariaat ontvangt alle brieven en dossiers die bestemd zijn voor de gemeentediensten. Indien gewenst kan het een ontvangstbewijs afgeven.

Voor elke indiening van een document bestemd voor het gemeentebestuur (bv. briefwisseling, antwoorden op openbare onderzoeken, aanvragen voor stedenbouwkundige vergunningen, indiening van offertes voor overheidsopdrachten, aanvragen voor huisvesting, aanvragen voor premies, …), met of zonder ontvangstbewijs, is het kantoor voor het publiek toegankelijk van 8u tot 12u en 13.30u tot 17u :

  • Gemeentehuis
    Paul Hymanslaan, 2 (1ste verdieping), 1200 Brussel