Intercultureel forum van Sint-Lambrechts-Woluwe

De gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe telt een aanzienlijk aantal buitenlandse burgers die zo’n 150 verschillende nationaliteiten vertegenwoordigen. Om de deelname van buitenlandse burgers aan het leven van de gemeente aan te moedigen, heeft Sint-Lambrechts-Woluwe besloten om zijn buitenlandse medeburgers, zowel Europese als niet-Europese, te ontmoeten zodat zij hen beter kan leren kennen en hun specifieke verwachtingen betre kan begrijpen.

Daartoe heeft het College van burgemeester en schepenen een Intercultureel Forum opgericht, een plaats voor reflectie en directe uitwisseling met buitenlandse burgers over thema’s die hen aangaan.

De doelstellingen van het Intercultureel Forum zijn als volgt

Het Intercultureel Forum komt regelmatig bijeen om projecten en nieuwe initiatieven voor te stellen aan het gemeentebestuur teneinde de burgerparticipatie van vreemdelingen in onze gemeente te bevorderen of de opvang van vreemdelingen te verbeteren. Deze projecten worden voorgelegd aan het College van burgemeester en schepenen die de haalbaarheid ervan beoordelen en, in overleg met het forum, beslissen over de uitvoering ervan.

Het forum heeft ook tot doel om thematische debatavonden te organiseren over verschillende onderwerpen, zodat vreemdelingen bepaalde Belgische en Brusselse procedures en realiteiten beter kunnen begrijpen, maar zodat ze ook de praktijken van de gemeente kunnen verrijken met hun ervaring uit hun land van herkomst.

Tot slot wil het forum evenementen organiseren die wat informeler zijn, maar die tot doel hebben ontmoetingen tussen culturen en volkeren aan te moedigen. Zowel het College van burgemeester en schepenen als de leden van het Intercultureel Forum geloven immers sterk in de rijkdom van de interculturaliteit en de bijdrage die deze kan leveren aan het samenleven in Sint-Lambrechts-Woluwe.

Het forum is ook bedoeld om de bijzondere bezorgdheden van burgers van buitenlandse afkomst aan de gemeentelijke autoriteiten over te melden. Hiertoe kunt u contact opnemen met de coördinatoren van het forum, de heer Dimitri Angelis en de heer Jean-Lousi Hanff, om uw vragen met hen te delen.

Actualiteit van het Intercultureel Forum

Nuttige links

De Europese Commissie heeft visit.brussels aangewezen om het informatiecentrum EUROPE DIRECT onder te brengen voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: ontdek hier alle informatie die door Europe Direct Brussels wordt gepubliceerd.

Meer informatie