Preventie, gereglementeerd parkeren en huisvesting

De dienst werkt samen met de politie om de veiligheid van personen en goederen te garanderen.

Goed om te weten: de dienst kent een premie toe voor de beveiliging van woningen tegen inbraak, de beveiliging van fietsen tegen diefstal in de gemeenschappelijke ruimtes van een mede-eigendom, en de bescherming van handelszaken tegen de risico’s van agressie en diefstal.

De dienst Gereglementeerd parkeren beheert en controleert het gereglementeerd parkeren op de openbare weg.

Goed om te weten: de dienst reikt de verschillende kaarten uit waarmee u op de openbare weg mag parkeren (voor inwoners, voor beroepsbeoefenaren die in onze gemeente actief zijn, voor bezoekers).

De dienst Huisvesting geeft de bewoners advies over alle huisvestingskwesties. Hij ziet erop toe dat de wetgeving inzake gezondheid en veiligheid van woningen wordt nageleefd.

Goed om te weten: de dienst kent een premie toe voor de aankoop van een nieuwe woning en voor de aanpassing van een door een senior bewoonde woning.