Duurzame ontwikkeling – Leefmilieu – Planning en perspectieven – Mobiliteit – Energiebeleid – Promotie van het architecturaal patrimonium – Dierenbescherming