Burgerparticipatie – Algemeen bestuur – Human resources – Overheidsopdrachten – Beheer van het patrimonium – Preventie – Politie – Franstalig onderwijs – Cultuur – Public relations