Beheer van de openbare ruimte – Internationale solidariteit – Jumelages – Betrekkingen met de Europese gemeenschappen – Relaties met de burgers van de Brusselse Rand