Vertegenwoordigers in de intercommunales genoostschappen en verenigingen

BRULOCALIS
website

  • Philippe Jaquemyns, bestuurder
  • Olivier Maingain, bestuurder

MENSURA
website

  • Sonia Begyn, lid

BRULABO
website

  • Charles Six, bestuurder

VIVAQUA
website

  • Quentin Deville, bestuurder
  • Gregory Matgen, lid

SIBELGA
website

  • Michaël Loriaux, bestuurder

INTERFIN
website

  • Michaël Loriaux, bestuurder