Vier art-nouveauhuizen

Het huis aan nummer 15 is in 1904 gebouwd en behoort tot de geometrische strekking van de art-nouveaustijl die geïnspireerd is op de Wiener Secession. Het is een jeugdwerk van architect Camille Damman (1880-1969), die een zeer gevarieerd en uitgebreid oeuvre in uiteenlopende domeinen heeft. Het huis aan nummer 21 dateert uit 1903 en was de woonst van architect Edouard Frankinet (1877-1937). Deze volgde les in de school Saint-Luc te Luik, vestigde zich daarna in Brussel, en woonde vervolgens gedurende enkele jaren in Woluwe, waar hij in de Kruisdagenlaan verschillende art-nouveauhuizen bouwde (nummers 17, 19, 75 en 89). Het geheel dat door de vier huizen wordt gevormd, is sinds 1999 op de bewaarlijst ingeschreven.

Adres: Kruisdagenlaan 15-21