Wekelijkse rustdag en sluitingsuren

Wetgeving: wet van 10/11/2006 (BS 19/12/2006) betreffende de openingsuren in handel, ambacht en dienstverlening.  

Wekelijkse rustdag

Op enkele wettelijke uitzonderingen na zijn alle handelaars aan een verplichte “wekelijkse rustdag” onderworpen. Dit is een ononderbroken periode van 24 uur die hetzij om 5.00 uur, hetzij om 13.00 uur begint en de volgende dag op hetzelfde tijdstip eindigt. De gemeenten kunnen maximaal 15 perioden van vrijstelling van deze verplichting verlenen. Het College van burgemeester en schepenen heeft voor het jaar 2024 reeds de onderstaande periodes vastgesteld. De sluitingsdagen die tijdens de onderstaande weken vallen, moeten derhalve niet worden nageleefd of vervangen.  

Verplichte sluitingsdag: afwijkingen 2024

Met uitzondering van enkele sectoren legt de wet handelszaken een verplichte wekelijkse rustdag op. Ter herinnering: deze dag hoeft niet te worden vastgesteld bij de opening van uw handelszaak, aangezien het u vrij staat uw klanten, hun opkomst en de economische activiteiten in de wijk te analyseren alvorens deze rustdag te kiezen. U moet deze verplichting echter nakomen binnen 6 maanden na uw opening. Hoewel deze sluitingsdag de gelegenheid is om van uw vrienden en familie of gewoon uw welverdiende rust te genieten, staat de wetgever de gemeente toe maximaal 15 afwijkingen per jaar te verlenen. Zo heeft het College van burgemeester en schepenen in zijn zitting van 22 december jongstleden de 13 onderstaande afwijkingen goedgekeurd. De wet is van toepassing op handelszaken, ambachten en diensten die onder de toepassing vallen van de wet van 10/11/2006 (BS 19/12/2006)

 • Van 06/05/2024 tot12/05/2024 – Moederdag
 • Van 03/06/2024 tot 09/06/2024 – Vaderdag
 • Van 01/07/2024 tot 07/07/2024 – Begin van de zomersolden
 • Van 29/07/2024 tot 04/08/2024 – Einde van de solden
 • Van 19/08/2024 tot 25/08/2024 – begin van het nieuwe schooljaar
 • Van 30/09/2024 tot 06/10/2024 – week-end van de klant
 • Van 25/11/2024 tot 01/12/2024 – Black Friday
 • Van 02/12/2024 tot 08/12/2024 – Sinterklaas
 • Van 09/12/2024 tot 15/12/2024 – Eindejaarsfeesten
 • Van 16/12/2024 tot 22/12/2024 – Eindejaarsfeesten
 • Van 23/12/2024 tot 29/12/2024 – Eindejaarsfeesten
 • Van 30/12/2024 tot 05/01/2025 – Eindejaarsfeesten

Buiten deze data heeft u nog de mogelijkheid om op eigen naam, per wijk en/of handelarenvereniging, 2 afwijkingen aan te vragen voor het jaar 2023. Bovendien is voor de Georges Henriwijk een aanvullende afwijking overeengekomen.

 • Van 02/09/24 tot 08/09/24 – Braderie Georges Henri

Deze wijk kan dus nog van een afwijking genieten. Info: 02.761.27.73 – negoce.handel@woluwe1200.be  

Sluitingsuren

Algemeen beginsel

Voor de meeste handelaars zijn dit de verplichte sluitingsuren:

 • vóór 5.00 uur en na 21.00 uur op vrijdag en op de werkdag vóór een feestdag (indien de feestdag op een maandag valt, kunnen de sluitingsuren worden uitgebreid naar 21.00 uur op de voorafgaande zaterdag);
 • vóór 5.00 uur en na 20.00 uur op andere dagen.

Specifieke regelingen Nachtwinkels sluiten tussen 7.00 en 18.00 uur, tenzij in een gemeentelijk reglement andere sluitingsuren zijn vastgesteld. Voor particuliere telecommunicatiekantoren liggen de sluitingsuren tussen 20.00 en 5.00 uur, tenzij in een gemeentelijk reglement andere sluitingsuren zijn vastgesteld.  

Vrijstellingen

Sommige sectoren vallen niet onder deze wetgeving:

 • de verkoop aan huis bij een andere consument dan de koper (bv. homeparty’s);
 • de verkoop aan huis op uitnodiging van een consument;
 • de verkoop en dienstverlening in stations van het openbaar vervoer (treinen, metro’s, enz.);
 • de verkoop en dienstverlening in havenzones en internationale luchthavens;
 • de dienstverlening die wegens dringende noodzaak moet worden uitgevoerd;
 • de verkoop in tankstations of vestigingseenheden gelegen op het domein van autosnelwegen, van een assortiment algemene voedingswaren en huishoudelijke artikelen, uitgezonderd gedistilleerde alcoholhoudende dranken en gisthoudende dranken, met een alcoholvolume van meer dan 6%, op voorwaarde dat de netto verkoopoppervlakte niet groter is dan 250 m².

  Deze bepalingen zijn ook niet van toepassing op de vestigingseenheden waarvan de hoofdactiviteit de verkoop van een van de volgende productgroepen uitmaakt:

 • kranten, tijdschriften, tabak en rookwaren, telefoonkaarten en producten van de Nationale Loterij;
 • dragers van audiovisuele werken en videospelletjes, alsook de verhuur ervan;
 • brandstof en olie voor autovoertuigen;
 • consumptie-ijs in individuele porties;
 • voedingswaren die in de vestigingseenheid worden bereid en er niet worden verbruikt.

Er is sprake van een hoofdactiviteit indien de verkoop van de productgroep die de hoofdactiviteit uitmaakt, minstens 50% van de jaarlijkse omzet vertegenwoordigt.