Terug naar de artikellijst
4e editie van het participatiebudget

4e editie van het participatiebudget

Stem van 1 tot 30 november voor uw 3 favoriete projecten!

Het participatiebudget werd gelanceerd in november 2020 en is al aan zijn vierde editie toe. Na de nodige financiële en technische evaluatie van de projecten door de gemeentelijke diensten, heeft de Raad van het Verenigingsleven (RVA) 4 projecten geselecteerd voor het participatiebudget 2023. Nu is het aan u om te stemmen op uw 3 favoriete projecten…

De Raad van het Verenigingsleven (RVA) heeft dit jaar 7 projecten geanalyseerd die burgers hebben ingediend in het kader van het participatiebudget 2023. “Drie daarvan werden door de RVA verworpen, elk om een heel specifieke reden: het ene viel niet onder de bevoegdheid van de gemeente, het andere was technisch en budgettair niet gedetailleerd genoeg en het laatste werd irrelevant omdat het betrekking had op herstelwerkzaamheden die de gemeente in juni vorig jaar al had uitgevoerd. Er blijven dus 4 projecten over die volgens de RVA in aanmerking komen en waarvoor de inwoners tussen 1 en 30 november 2023 kunnen stemmen. Net als in de vorige edities zullen de projecten met de meeste stemmen worden uitgevoerd door de gemeentelijke diensten”, legt Philippe Jaquemyns, schepen verantwoordelijk voor het participatiebudget, uit.

Er zij op gewezen dat projecten die een impact hebben op een hele wijk het voorwerp zullen uitmaken van een vergadering met de bewoners van die wijk in het kader van de burgerparticipatiecode.

Als de deelnemers aan de vergadering een negatief advies uitbrengen, kan de uitvoering van het project in vraag worden gesteld

 • 1. Fruitstruiken en picknickbanken voor de moestuin bij het Sint-Lambertusplein

Het project betreft meer bepaald de aanplant van fruitbomen en de aankoop van twee tafels met picknickbanken voor de moestuin vlak bij het Sint-Lambertusplein.
Herzien budget door de diensten: 4.500 EUR

 • 2. Micro-oase in de moestuin Hof ten Berg

Het project omvat de creatie van een micro-oase van biodiversiteit op de site van de moestuin Hof ten Berg, bestaande uit een vijver en een gezellig hoekje vol bloemen. De plek zal een bron voor observatie, uitwisseling en zelfs opleiding zijn. Ze zal fungeren als een grens in permaculturele zin tussen het moerasbos en het moestuingebied volgens ecologische permacultuurprincipes, waardoor het planten- en dierenleven op de site wordt gestimuleerd.
Herzien budget: 15.000 EUR

 • 3. Vernieuwing van de compostbakken in het Timmermanspark

Sinds een tiental jaren staat er een collectieve compostplaats bestaande uit drie houten bakken achterin het Timmermanspark. De vraag naar compostering groeit. De huidige bakken verslechteren na verloop van tijd op natuurlijke wijze. Met deze realiteit voor ogen wil het collectief deze oude bakken vervangen door vier compostbakken van 100% gerecycleerd plastic.
Herzien budget: 2.500 EUR

 • 4. Verfraaiing van de boombakken in de Léon Tombulaan

De projectdragers stellen de heraanleg van de boombakken voor die binnenkort in deze laan moeten worden vervangen.
Herzien budget: 10.000 EUR

Surf voor een volledige presentatie van elk project naar https://wbsrv.woluwe1200.be/Budget

Surf voor het gemeentelijk reglement betreffende de uitwerking van een participatieve begroting naar https://www.woluwe1200.be/app/uploads/2015/01/Regl-budgetparticipatif-nl-0120.pdf

 

Alles wat u moet weten om (goed) te stemmen

 • Wie?
  Alle inwoners van Sint-Lambrechts-Woluwe van 16 jaar en ouder
 • Wanneer?
  Van 1 tot en met 30 november 2022
 • Waar?
  Online stemmen op het platform https://wbsrv.woluwe1200.be/stemmen
 • Hoe?
  Kies 3 projecten en rangschik ze in volgorde van voorkeur. De 1e krijgt 7 punten, de 2e, 3 punten en de 3e, 1 punt.

Mensen die niet over de nodige apparatuur beschikken, kunnen naar Wolu Cyber gaan – aan het Jobhuis, Roodebeeksteenweg 137 – om te stemmen. U hoeft gewoon van tevoren een afspraak te maken via het telefoonnummer 02 761 60 18 (van maandag tot vrijdag van 14.00 tot 17.00 uur). Het is ook mogelijk om tijdens de normale openingstijden naar de wijkantennes te gaan.