Afval verminderen

350kg: dat is de hoeveelheid afval die elke inwoner jaarlijks in het Brussels Gewest produceert (cijfers van Net Brussel). Door ons gedrag en onze consumptiegewoonten te veranderen, kan ieder van ons zijn steentje bijdragen om de hoeveelheid geproduceerde afval te verminderen. De gemeentelijke instanties hebben verschillende initiatieven opgezet die hieraan bijdragen.  

 • Composteren

Hoe begin ik met composteren? Wanneer is mijn compost rijp? Moet ik rekening houden met slechte geurtjes? Kan ik composteren op een terras of in een appartement? Wij zijn er om al uw vragen te beantwoorden. Aarzel niet om een afspraak te maken met een werknemer van de afdeling Duurzame ontwikkeling en Leefmilieu voor een demonstratie tijdens de diensturen: d.durable@woluwe1200.be 02 774 36 86/90 – 02 761 29 40/42 Kleurenprachtlaan 9 te 1200 Brussel Afhankelijk van de wijk waar u woont, kunt u ook naar een van de collectieve composteerpunten gaan die door de gemeente zijn ingericht en die in samenwerking met de wijkcomités worden beheerd:

 • Morgen in Roodebeek – Karrestraat
 • Dries-Cayerhuis – wandelpad tussen de Driesstraat en de Paul Hymanslaan
 • Neerveld – Neerveldstraat 101-103
 • Park van Itterbeek – Prekelindenlaan 78
 • Timmermans – J.B. Timmermansstraat 39

Het Nederlandstalig gemeenschapscentrum (ook open voor Franstaligen) en het centrum voor permanente vorming “Le Silex” zijn ook uitgerust met een wijkcomposteerhoek:

 • Op-Weule – Gemeenschapscentrum Op-Weule – Sint-Lambertusstraat 91.

Voor meer praktische informatie kunt u contact met ons opnemen. De gemeente kent overigens een premie toe voor de aankoop van een individueel composteervat (silo, compostbak, wormencompostbak, …). Het bedrag van de gemeentelijke premie is beperkt tot 50% van de aankoopprijs van het compostvat (met een maximum van € 50) en wordt slechts één keer per huishouden toegekend. Meer info: https://www.woluwe1200.be/groene premies  

Raadpleeg hier de Worms-kaart van het Brusselse collectieve compostnetwerk.

 • Strijd tegen voedselverspilling

Er worden te veel voedingsmiddelen weggegooid die nog geschikt zijn voor consumptie, terwijl ze nuttig kunnen zijn voor hulpbehoevenden via de voedselhulpdiensten. Het College acht voedselverspilling onaanvaardbaar, zowel op milieuvlak, gezien de hiermee gepaard gaande afvalproductie, als op ethisch en sociaal vlak, gezien de behoeften van voedselbanken om het hoofd te bieden aan de groeiende armoede. In 2013 heeft de Gemeenteraad een motie aangenomen die beoogt oplossingen te vinden om:

 • hulpbehoevenden onverkochte consumptiegoederen te laten verbruiken;
 • de milieudruk die door de productie van niet-verbruikte voedingsmiddelen wordt veroorzaakt, alsook de hoeveelheid niet-hergebruikt organisch afval te verminderen.

Er werd een partnerschap met twee lokale verenigingen aangegaan. Deze verzamelen de giften van supermarkten en andere bedrijven en herverdelen ze onder kansarme personen:

 • Entraide Saint-Henri – Georges Henrilaan 383 – 02 733 79 45
 • Soleil d’hiver vzw – soleil-dhiver@hotmail.com – 0497 28 00 79 De vereniging beheert ook een sociale vestiaire (Andromedalaan 21B), waar kleding die nog in goede staat verkeert een nieuw leven krijgt ten voordele van de meest behoeftigen.
 • De dienst Leefmilieu organiseert lezingen en workshops om voedselverspilling tegen te gaan: “Koken met restjes”, “Minder fraai ogende groenten zijn ook lekker”, “Doelstelling nul afval

 

 • Milieuvriendelijke gemeentediensten

 

 • Het gemeentepersoneel werd bewust gemaakt over afvalvermindering en energiebesparing. Een van de acties ging bijvoorbeeld over het gebruik van herbruikbare kopjes in plaats van wegwerpbekers.
 • Digitale communicatie krijgt de voorkeur om het papierverbruik en het printen van documenten te beperken.
 • De elektrische apparatuur (computers, printers, …) wordt systematisch uitgeschakeld buiten de kantooruren.
 • Bij organisatie van evenementen door de gemeente wordt de voorkeur gegeven aan het gebruik van herbruikbare bekers.
 • Het gemeenteblad Wolu Info is PEFC-gecertifieerd (papier afkomstig van duurzaam beheerde bossen) en hier beschikbaar in digitale versie.

 

 • Sint-Lambrechts-Woluwe is recyclagekampioen in Brussel in 2014!

Dankzij de mobilisatie van de inwoners tijdens een ophaalcampagne van huishoudelijke apparaten, dat door Recupel in het kader van de actie Recycle-Ville werd georganiseerd, heeft onze gemeente de titel Beste Brusselse gemeente op het vlak van recyclage gewonnen! Sinds 2014 neemt de gemeente deel aan de Europese Week van de Afvalvermindering (EWAV).  

 • Eerder geven, ruilen, hergebruiken of herstellen dan weggooien

La Bah’utte is een weggeefwinkel die in het Bronnenpark wordt georganiseerd. Hier kunnen personen de spullen die ze niet meer gebruiken ter beschikking stellen van andere inwoners en kunnen ze eventueel zaken vinden die dan weer nuttig voor hen kunnen zijn. Boekenruilkasten geven boeken ook een kans op een tweede leven De sociale boekenwinkel Dimension + werd gecreëerd op initiatief van het sociaal huisvestingsbedrijf de Moderne Woning. Boeken en speelgoed (volledig en in goede staat) die niet langer worden gebruikt, kunnen opnieuw in omloop worden gebracht en voor een lage prijs worden aangekocht. Andromedalaan 104 Elke maandag en zaterdag van 9.00 tot 12.00 uur Van dinsdag tot vrijdag van 14.00 tot 18.00 uur www.voot.be  

 • Het mini sorteercentrum van het gemeentehuis

In het gemeentehuis staan containers ter beschikking van de inwoners voor het inzamelen van batterijen, accu’s, kurken en plastic doppen. De plastic doppen worden ingezameld door de vzw Sport for you too, die deze recycleert om de aankoop van sportmateriaal voor personen met specifieke behoeften te financieren. De kurken worden daarnaast ingezameld door de vzw De Vlaspit, terwijl de batterijen en accu’s worden ingezameld door Leefmilieu Brussel. Gemeentehuis Paul Hymanslaan 2 (verdieping -1)  

Meer informatie: dienst Openbare netheid van Sint-Lambrechts-Woluwe

 

Cel Duurzame ontwikkeling en leefmilieu

Cel Duurzame ontwikkeling en leefmilieu

Gemeenteserres
Kleurenprachtlaan 9
02 761 29 42/49
02 774 36 86/90
duurzame.o@woluwe1200.be