Bezoldigingen van de gemeentelijke verkozenen

Verklaringen van de leden ven het College ter uitvoering

  • van artikel 7§1 van de gezamenlijke ordonnantie van 14 december 2017 van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende de transparantie van de bezoldigingen en voordelen van de Brusselse openbare mandatarissen
  • en het uitvoeringsbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 4 oktober 2018 houdende uitvoering van artikel 7 van de gezamenlijke ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Gemeenschappelijke Gemeenschapcommissie van 14 december 2017 betreffende de transparantie van de bezoldigingen en de voordelen van Brusselse openbare mandatarissen.

 

Transparantie van mandaten en bezoldigingen

Jaarverslag 2022

Jaarverslag 2021

Jaarverslag 2020

Jaarverslag 2019

Raadpleeg hier de tekst van de Nieuwe Gemeentewet betreffende de bedragen van de bezoldigingen van de gemeentelijke verkozenen

Vertegenwoordigers in de intercommunales en de vzw’s

Jaaroverzicht 2021
Tabel met de vergoedingen van de mandatent in intercommunales genoostschappen en verenigingen

Jaaroverzicht 2020
Tabel met de vergoedingen van de mandaten in intercommunales genootschappen en verenigingen

Jaaroverzicht 2019
Tabel met de vergoedingen van de mandaten in intercommunales genoostaschappen en verenigingen
Tabel met de vergoedingen van de raadsleden voor adviseurs van het OCMW

Jaaroverzicht 2018
Tabel met de vergoedingen van de verkozenen in Sint-Lambrechts-Woluwe
Tabel met de vergoedingen van de raadsleden van het OCMW
Tabel met de vergoedingen van de leden van de Raad van beheer en van Raad van bestuur van de Moderne Woning
Tabel met de mandaten in intercommunales
Tabel met de vergoedingen van de verkozenen van Sint-Lambrechts-Woluwe bij de Politieraad van de politiezone Montgomery

Jaaroverzicht 2017
Tabel met de vergoedingen van de verkozenen in Sint-Lambrechts-Woluwe
Tabel met de vergoedingen van de raadsleden van het OCMW
Tabel met de vergoedingen van de leden van de Raad van beheer en van de Raad van bestuur van de Moderne Woning
Table met de mandaten in intercommunales
Tabel met de vergoedingen van de verkozenen van Sint-Lambrechts-Woluwe bij de Politieraad van de politiezone Montgomery

Jaaroverzicht 2016
Tabel met de vergoedingen van de verkozenen in Sint-Lambrechts-Woluwe
Tabel met de vergoedingen van de raadsleden van het OCMW
Tabel met de vergoedingen van de leden van de Raad van beheer en van de Raad van bestuur van de Moderne Woning
Table met de mandaten in intercommunales
Tabel met de vergoedingen van de leden van de Raad voor Maatschappelijke Welzijn van Sint-Lambrechts-Woluwe