Dagelijks leven (openbare ruimte)

Een levering, werken of een verhuizing: hoe kunt u een vergunning voor bezetting van het openbaar domein bekomen?

U moet:

 • Een plaats reserveren op de openbare weg voor een verhuizing?
 • Een container plaatsen op het openbaar domein?
 • Stellingen en/of torens die deels op het openbaar domein staan of erboven hangen plaatsen?
 • Kranen (mobiele-, toren- of werfkranen) op het openbaar domein plaatsen?
 • Werfzones op het openbaar domein installeren?
 • Parkeer- of stationeerzones voor firmawagens en goederenliften reserveren?

In dit geval moet u een aanvraag voor bezetting van het openbaar domein indienen.

U kunt uw aanvraag via een online formulier indienen.

Informatie met betrekking tot de openbare netheid? Wie haalt het afval op? Wat moet ik doen in geval van tags? Hoe kan ik mijn vuilnisbakken tegen vossen beschermen?

Wie haalt het afval op? Het huishoudelijk afval wordt in Brussel van deur tot deur ingezameld. U moet uw vuilniszakken voor uw woning plaatsen op de dag en op het uur voorzien voor de inzameling van de verschillende zakken: witte zakken (restafval), blauwe zakken (plastic afval), gele zakken (papier en karton), oranje zakken (organisch keukenafval) en groene zakken (tuinafval). Deze inzameling wordt in Brussel beheerd door het gewestelijk agentschap Net Brussel.

 • De kalender van de inzamelingsdagen in Sint-Lambrechts-Woluwe kan geraadpleegd worden op de website van het gewestelijk agentschap Net Brussel (in het FR, in het NL of in het EN)
 • U vindt alle informatie met betrekking tot de afvalsortering en de werking van de inzamelingen op de website van het agentschap Net Brussel in het Frans, in het Nederlands en in het Engels. De website is deels vertaald in het Duits, Italiaans, Spaans, Portugees, Pools, Roemeens, Turks en Arabisch.

Waar moet belangrijk huishoudelijk afval, elektronisch afval, bouwafval, … gestort worden? De inwoners van Sint-Lambrechts-Woluwe kunnen hun grof huisvuil (zie lijst met afval dat aanvaard wordt in het Frans, in het Nederlands of in het Engels) evacueren in een containerpark beheerd door Net Brussel. Deze bevindt zich op de Herendal 146 in Sint-Pieters-Woluwe.

 • Openingsuren:
  Dinsdag en woensdag van 9 tot 18.45 uur
  Donderdag, vrijdag en zaterdag van 9 tot 15.45 uur
  Gesloten op zondag, maandag en feestdagen
  •  
 • Harde vuilnisbakken (tegen vossen) (een foto van een model invoegen)
  Wij hebben het geluk dat we in een zeer groene gemeente wonen, maar de nabijheid van deze bossen, parken en groene ruimten betekent ook dat er vossen, vogels en andere kleine dieren aanwezig zijn. In sommige wijken worden vuilniszakken regelmatig opengescheurd door dieren die op zoek zijn naar voedsel.
  Net Brussel laat het gebruik van een harde vuilnisbak van het type kleine, ronde, plastic container toe.
 • De gemeentelijke dienst Openbare Netheid heeft dergelijke vuilnisbakken gekocht. Ze worden aan de inwoners tegen kostprijs (12€) verkocht. U kunt ze bekomen bij Wolu Techni Cité – Stokkelse Steenweg 80. Openingsuren: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag, van 8.30 tot 12 uur. Tel: 02/761.28.24. Ter plaatse enkel betalen via bankkaart.

Een graffiti op mijn gevel?

 • Overeenkomstig de gemeentelijke regelgeving kan elke inwoner die een tag of graffiti op zijn pand vaststelt gratis een beroep doen op het team openbare netheid om deze schoon te maken (één gratis schoonmaakbeurt per jaar). Daarentegen, iemand die zijn gevel niet schoonmaakt, loopt het risico een boete te krijgen.
 • Aarzel dus niet om contact op te nemen met de dienst openbare netheid (02.761.28.24 – PP-OR@woluwe1200.be)

Ik moet in mijn woning werken uitvoeren of een boom afkappen. Hoe moet ik een stedenbouwkundige vergunning indienen?

Wat is een stedenbouwkundige vergunning?

 • De meeste handelingen en werken qua bouw, renovatie, binnen- of buiteninrichting van een pand vereisen vooraf een stedenbouwkundige vergunning. De plannen die toegevoegd worden aan de vergunningsaanvraag moeten in principe door een architect worden opgemaakt.

Voor bepaalde werken is een stedenbouwkundige vergunning echter niet nodig. Deze “kleine werken” worden vaak aangeduid als “handelingen en werken van geringe omvang”. Ze worden uitvoerig omschreven in een besluit van de Brusselse regering. Andere werken worden vrijgesteld van het advies van de gemachtigde ambtenaar van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest of van de tussenkomst van een architect, al worden ze niet vrijgesteld van een vergunning. Dankzij deze vrijstellingen worden vergunningen sneller afgegeven.

Ik merk een probleem op in de openbare ruimte (een defecte lantaarnpaal, een gat in het trottoir, een illegale stortplaats…)? De FixmyStreet-reflex!

Fix My Street is een online, mobiele platform dat ter beschikking wordt gesteld van de burger en de administratie om beschadigingen in de openbare ruimte te melden. Het platform laat u toe de behandeling van uw aanvraag door de dienst die moet optreden om het probleem op te lossen, te volgen.

 • Welke beschadigingen kan ik melden?
  Wegverzakking (weg en voetpaden)
  Kuil/gat in de weg
  Puin/verlaten voorwerpen, illegale stortplaatsen
  Defecte openbare verlichting
  Gewiste markering
  Kapotte straatmeubilair
  Beschadigde beplantingen
  Wateropvang: verstopte of beschadigde afvoerkolken en rioleringsdeksels
  Ontbrekende bewegwijzering