De betalende zones

Parkeren met kennis van zaken…

Download hier het plan van de gereglementeerde parkeerzones

Vergoedingsreglement betreffende het parkeren van motorvoertuigen op de openbare weg
Raadpleeg hier het reglement
Plannen met betrekking tot artikel 4§2

Er zijn drie soorten betalende gereglementeerde zones in Sint-Lambrechts-Woluwe (groen, oranje en grijs)

De betalende zones zijn uitgerust met parkeerautomaten. De nummerplaat moet worden ingevoerd aan de parkeerautomaat en de parkeertijd kan worden betaald door uw bankkaart rechtstreeks in de parkeerautomaat te steken volgens de instructies op de automaat.

Gratis parkeren gedurende 15 minuten: bestuurders die hun voertuig gedurende slechts 15 minuten of minder willen parkeren, kunnen bij de parkeerautomaat een gratis parkeerticket per parkeerperiode (van 9.00 tot 13.30 uur en van 13.30 tot 18.00 uur) nemen.

Het gratis of betalend parkeerticket moet duidelijk en volledig zichtbaar achter de voorruit, met uitzondering van de zijruiten, van het voertuig worden geplaatst zodat de vermelde gegevens leesbaar zijn voor een waarnemer die zich voor het voertuig bevindt of voor een elektronisch controlesysteem.

Het ontbreken van een parkeerticket, het overschrijden van de toegestane tijdslimiet of het ontbreken van een geldige vrijstellingskaart leidt zonder uitzondering tot de toepassing van een forfaitaire parkeerretributie van:

 • € 35 per parkeerperiode in de groene zone. Hiertoe zijn de parkeerperiodes vastgesteld van 9.00 uur tot 13.30 uur en van 13.30 uur tot 18.00 uur voor maximaal 4.30 uur;
 • € 40 voor 2.00 uur parkeren in de oranje zone;
 • € 45 per parkeerperiode in de grijze zone. Hiertoe zijn de parkeerperiodes vastgesteld van 9.00 uur tot 13.30 uur en van 13.30 uur tot 18.00 uur voor maximaal 4.30 uur.

Als een parkeerautomaat buiten werking is, moet de parkeerschijf worden gebruikt.

Gratis parkeren gedurende 2.00 uur tijdens de middag in sommige straten:

 • parkeren is gratis tussen 12.00 en 14.00 uur op het Sint-Lambertusplein, in de Georges Henrilaan (tussen de Meudonsquare en de Linthoutstraat) en in de Lola Bobescostraat.

Tijden en tarieven van de parkeerautomaten

 • Groene zone
  Onbeperkt parkeren, van maandag tot vrijdag of zaterdag, afhankelijk van de aanwijzingen op het verkeersbord, van 9.00 tot 18.00 uur, behalve op wettelijke feestdagen.
  Het minimumtarief is € 0,45 (15 min.) en het maximumtarief is € 23,50 (9.00 uur).
  30 min. = € 0,90
  1.00 uur = € 1,80
  2.00 uur = € 5,30
  Per extra uur: € 2,60

 

 • Grijze zone
  Parkeren beperkt tot 4.30 uur, van maandag tot zaterdag, van 9.00 tot 18.00 uur, behalve op wettelijke feestdagen.
  Het minimumtarief is € 0,45 (15 min.) en het maximumtarief is € 22 (4.30 uur).
  30 min. = € 0,90
  1.00 uur = € 3,50
  2.00 uur = € 8,80
  3.00 uur = € 14,10
  4.00 uur = € 19,40
  4.30 uur = € 22

 

 • Oranje zone
  Parkeren beperkt tot 2.00 uur, van maandag tot zaterdag, van 9.00 tot 18.00 uur, behalve op wettelijke feestdagen.
  Het minimumtarief is € 0,45 (15 min.) en het maximumtarief is € 5,30 (2.00 uur).
  30 min. = 0,90 €
  45 min. = 1,35 €
  1.00 uur = 1,80 €
  1.15 uur = 2,68 €
  1.30 uur = 3,55 €
  1.45 uur = 4,43 €
  2.00 uur = 5,30 €

Blauwe zone

Parkeren is gratis in de blauwe zones voor maximaal 2.00 uur mits een parkeerschijf wordt gebruikt volgens het model gevoegd bij het ministerieel besluit van 14/05/2002. De gebruiker moet de pijl van de parkeerschijf op de lijn die volgt op het uur van aankomst plaatsen. De 2.00 uur zijn gratis vanaf het tijdstip dat de gebruiker op de parkeerschijf heeft aangeduid. De parkeerschijf moet achter de voorruit of, bij gebrek daaraan, aan de voorkant van het voertuig worden geplaatst. Het ontbreken van een parkeerschijf, het overschrijden van de toegestane tijdslimiet of het ontbreken van een geldige vrijstellingskaart leidt zonder uitzondering tot de toepassing van een forfaitaire parkeerretributie van € 35 per parkeerperiode. Hiertoe zijn de parkeerperiodes vastgesteld van 9.00 tot 13.30 uur en van 13.30 tot 18.00 uur.
Parkeren in de blauwe zones is geregeld van maandag tot en met vrijdag of tot en met zaterdag, afhankelijk van de aanwijzingen op het verkeersbord, van 9.00 tot 18.00 uur.

Bewonerszone

Gratis parkeren in de bewonerszones is alleen toegestaan voor voertuigen met een specifieke bewonerskaart afgegeven door het gemeentebestuur. Op de kaart staat de betreffende wijk vermeld. Alleen bewoners van deze straten kunnen de specifieke bewonerskaart verkrijgen. Alle andere voertuigen zijn uitgesloten, 24 uur per dag, 7 dagen per week, inclusief zon- en feestdagen. Het bedrag van de retributie voor parkeren op de openbare weg is vastgesteld op € 50 per halve dag, d.w.z. van 00.00 tot 12.00 uur of van 12.00 tot 24.00 uur. Vrijstellingskaarten zoals bewonerskaarten, dienstkaarten, kaarten voor onderwijzend en opvoedkundig personeel, kaarten voor beroepsactiviteiten, bezoekerskaarten, parkeertickets of parkeerschijven zijn in deze zones niet geldig.

De bewonerszones omvatten de volgende straten:

 • Donkerstraat (even kant);
 • A. J. Slegersgaarde;
 • Ter Kamerenstraat van nr. 2 tot nr. 8;
 • Vandenhovenstraat tussen de Vootstraat en de Madyolstraat.

Gratis parkeren voor personen met een handicap

Personen met beperkte mobiliteit die in het bezit zijn van een speciale kaart die door een officiële instantie is afgegeven overeenkomstig het ministerieel besluit van 29/07/1991, mogen hun voertuig gratis en onbeperkt parkeren op de parkeerplaatsen geregeld door parkeerautomaten, in de blauwe zones en in de bewonerszones. De officiële kaart moet echter duidelijk zichtbaar achter de voorruit of aan de voorkant van het voertuig worden geplaatst zodat de vermelde gegevens (met name de geldigheidsdatum, het nummer van de kaart en het pictogram) leesbaar zijn voor een waarnemer die zich voor het voertuig bevindt of voor een elektronisch controlesysteem.

Specifieke zones

 • Kortparkeerzone

De toegestane parkeertijd is beperkt tot 30 minuten, maar kan korter zijn, overeenkomstig de aanwijzingen op het verkeersbord en op het paaltje ter hoogte van de parkeerplaats. Bij overschrijding van de toegestane parkeertijd is een forfaitaire retributie van € 100 per parkeerperiode verschuldigd. Hiertoe zijn de parkeerperiodes vastgesteld van 9.00 uur tot 13.30 uur en van 13.30 uur tot 18.00 uur voor maximaal 4.30 uur.

 • Elektrische oplaadzone

Het parkeren van een elektrisch voertuig in de elektrische oplaadzone is toegestaan en gratis op voorwaarde dat de gebruiker van het voertuig is verbonden en het voertuig fysiek is aangesloten op het oplaadpunt. Een retributie van € 50 per parkeerperiode is verschuldigd door de gebruiker van een niet-elektrisch motorvoertuig of door de gebruiker van een elektrisch voertuig dat zonder verbinding of fysieke aansluiting geparkeerd staat. Hiertoe zijn de parkeerperiodes vastgesteld van 9.00 uur tot 13.30 uur en van 13.30 uur tot 18.00 uur voor maximaal 4.30 uur.

 • Leveringszone

Een forfaitaire retributie van € 100 per parkeerperiode is verschuldigd voor het parkeren in een zone met het bord E9a, zoals bepaald in artikel 70.2.1 van het koninklijk besluit van 01/12/1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg, aangevuld met het onderbord “betalend behoudens levering” met vermelding van de duur van het gereglementeerd parkeren. Hiertoe zijn de parkeerperiodes vastgesteld van 9.00 tot 13.30 uur en van 13.30 tot 18.00 uur voor maximaal 4.30 uur.

 • Opgelet

Vrijstellingskaarten (bewonerskaarten, bewonerskaarten in de zin van de wegcode, dienstkaarten, kaarten voor onderwijzend en opvoedkundig personeel, kaarten voor beroepsactiviteiten, bezoekerskaarten, parkeerkaarten voor personen met een handicap en kaarten voor thuiszorgverleners), parkeertickets of parkeerschijven zijn niet geldig in deze specifieke zones.